Rok 2009

 
 Zarządzenie Nr 167/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu gminy podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-01-14 14:59:48.
 
 Zarządzenie Nr 168/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:00:30 | Data modyfikacji: 2009-01-14 15:00:41.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:01:55 | Data modyfikacji: 2009-01-14 15:08:44.
 
 Zarządzenie Nr 169/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 140/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2008 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostki organizacyjne Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-01-27 08:09:43.
 
 Zarządzenie Nr 170/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-01-30 12:59:06.
 
 Zarządzenie Nr 171/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-01-30 12:59:49.
 
 Zarządzenie Nr 172/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-01-30 13:00:32.
 
 Zarządzenie Nr 173/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2008 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-01-30 13:01:19.
 
 Zarządzenie Nr 174/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-01-30 13:43:15.
 
 Zarządzenie Nr 175/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:26:30.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:27:20.
 
 Zarządzenie Nr 176/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-06 08:49:16.
 
 Zarządzenie Nr 177/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 02 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2009-03-06 08:50:15.
 
 Zarządzenie Nr 178/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 marca 2009r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-03-06 08:51:22.
 
 Zarządzenie Nr 179/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2009r. w sprawie procedury zwrotu środków publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-17 07:59:09.
 
 Zarządzenie Nr 180/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raczki za 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-17 08:00:31.
 
 Zarządzenie Nr 181/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-23 08:06:33 | Data modyfikacji: 2010-10-14 15:05:52.
 
 Zarządzenie Nr 182/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-03-23 08:07:33.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-03-23 08:08:07.
 
 Zarządzenie Nr 183/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Raczki jest organizatorem

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-23 08:14:06.
 
 Zarządzenie Nr 184/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2009r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-04-01 11:34:34.
 
 Zarządzenie Nr 185/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-04-06 11:03:38 | Data modyfikacji: 2009-04-06 11:05:07.
 
 Zarządzenie Nr 185/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-04-06 11:05:44.
 
 Zarządzenie Nr 186/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-04-07 14:24:44.
 
 Zarządzenie Nr 187/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2009-04-07 14:25:33.
 
 zarządzenie Nr 188/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-04-23 08:09:17.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-04-23 08:10:24.
 
 Zarządzenie Nr 189/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-04-29 07:14:01.
 
 Zarządzenie Nr 190/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2009 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-04-29 07:14:49.
 
 Zarządzenie Nr 191/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-04-30 12:54:09.
 
 Zarządzenie Nr 192/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 maja 2009r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-05-13 08:01:02.
 
 Zarządzenie Nr 193/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2009-05-13 08:01:48.
 
 Zarządzenie Nr 194/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 maja 2009r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-05-13 08:02:29.
 
 Zarządzenie Nr 195/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-05-13 08:03:24.
 
 Zarządzenie Nr 196/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-05-28 11:02:23.
 
 Zarządzenie Nr 197/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 maja 2009r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2009-05-28 11:03:39.
 
 Zarządzenie Nr 198/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2009r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-05-28 11:04:26.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-05-28 11:04:44.
 
 Zarządzenie Nr 199/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2009-05-29 08:09:36.
 
 Zarządzenie Nr 200/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2009-06-03 07:51:14.
 
 Zarządzenie Nr 201/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-06-12 08:49:13.
 
 Zarządzenie Nr 202/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-06-25 13:00:09.
 
 Zarządzenie Nr 203/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-07-01 13:12:17.
 
 Zarządzenie Nr 204/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2009-06-30 11:13:51.
 
 Zarządzenie Nr 205/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-07-08 15:18:25.
 
 Zarządzenie Nr 206/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-07-08 15:18:51.
 
 Zarządzenie Nr 207/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2009-07-15 13:08:13.
 
 Zarządzenie Nr 208/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2009 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-07-31 09:23:01.
 
 Zarządzenie Nr 209/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2009 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-07-31 09:23:34.
 
 Zarządzenie Nr 210/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na „Przebudowę drogi Lipówka – Witówka w km 0+00 - 1+245”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2009-08-28 13:58:59.
 
 Zarządzenie Nr 211/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu premiowania oraz nagród kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-08-28 13:59:46.
 
 Zarządzenie Nr 212/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuriankach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2009-08-28 14:03:26.
 
 Zarządzenie Nr 213/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-08-28 14:11:01.
 
 Zarządzenie Nr 214/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-09-09 12:37:47.
 
 Zarządzenie Nr 215/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 września 2009r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-09-09 12:39:48.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-09-09 12:40:14.
 
 Zarządzenie Nr 216/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 września 2009r. w sprawie przyjęcia zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki z programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko – miejskie”.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2009-09-24 12:19:14.
 
 Zarządzenie Nr 217/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 września 2009r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną ulic w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe Osiedle, Chrobrego, Stodolna oraz drogi Wasilówka – Wierciochy, Wasilówka - kol. Małe Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2009-10-02 14:31:08.
 
 Zarządzenie Nr 218/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-10-20 11:39:00.
 
 Zarządzenie Nr 219/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-10-12 12:44:44.
 
 Zarządzenie Nr 220/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 października 2009r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na „Remont drogi Ziółkowo – Korytki w km. 0 + 000 – 1 + 225”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2009-10-12 12:45:28.
 
 Zarządzenie Nr 221/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 października 2009r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-10-16 08:44:58.
 
 Zarządzenie Nr 222/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 października 2009r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-10-16 08:45:51.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-10-16 08:46:11.
 
 Zarządzenie Nr 223/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 października 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2009 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-11-02 08:33:04.
 
 Zarządzenie Nr 224/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-11-02 08:33:50.
 
 Zarządzenie Nr 225/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 października 2009r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2009-11-09 08:33:53.
 
 Zarządzenie Nr 226/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-11-09 08:35:06.
 
 Zarządzenie Nr 227/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-11-16 07:37:44.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-11-16 07:37:57.
 
 Zarządzenie Nr 228/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2010 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-11-19 10:26:07.
 
 Zarządzenie Nr 229/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-01 11:54:37.
 
 Zarządzenie Nr 230/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-11-26 14:45:28.
 
 Zarządzenie Nr 231/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-12-02 09:27:15.
 
 Zarządzenie Nr 232/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Raczkach”.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2009-12-08 13:18:55.
 
 Zarządzenie Nr 233/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-12-14 07:49:11.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-12-14 07:49:28.
 
 Zarządzenie Nr 234/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-12-16 07:26:38.
 
 Zarządzenie Nr 235/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w ustalaniu zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Raczki.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-16 07:27:30.
 
 Zarządzenie Nr 236/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2009-12-16 07:28:15.
 
 Zarządzenie Nr 237/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-31 08:36:56.
 
 Zarządzenie Nr 238/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-31 08:37:41.
 
 Zarządzenie Nr 239/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-12-31 08:38:19.
 
 Zarządzenie Nr 240/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 12:26:33.
Data wprowadzenia: 2010-01-08 12:26:33
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Romuald Dzienis