Rok 2009

 
 Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 stycznia 2008r. w sprawie zmian w dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-01-06 07:29:10.
 
 Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) w kasie Urzędu Gminy Raczki na 2009 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-01-13 07:44:36.
 
 Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2009-01-29 09:31:29.
 
 Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-06 12:11:10 | Data modyfikacji: 2010-01-29 10:41:56.
 
 Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 marca 2009r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2009-03-06 12:12:05.
 
 Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2009-03-11 09:12:16.
 
 Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2009r. w sprawie planu wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-06 12:14:42.
 
 Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-04-07 14:23:27.
 
 Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Sylwia Paciorko | Data wprowadzenia: 2009-04-20 14:49:25 | Data modyfikacji: 2009-05-05 08:04:11.
 
 Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-05-05 08:03:59.
 
 Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-05-13 07:39:16.
 
 Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie zmian w ustalaniu zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-07-16 14:46:05.
 
 Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Raczki, BOS Raczki, GOPS Raczki, GBP Raczki oraz GOK Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-08-28 14:12:37.
 
 Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2009-08-28 14:13:20.
 
 Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia komisyjnego zniszczenia niearchiwalnych dokumentów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-08-28 14:14:26.
 
 Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 września 2009r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-10-02 13:56:23.
 
 Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zużycia materiałów pędnych oraz zasad użytkowania samochodu służbowego Fiat „Doblo” będącego na stanie Urzędu Gminy Raczki.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-12-08 13:04:00 | Data modyfikacji: 2009-12-16 09:53:17.
 
 Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego i wykonywania obsługi transportowej w Urzędzie Gminy Raczki.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-12-16 10:08:55.
 
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-12-16 10:10:13.
 
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:36:29.
 
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-12-16 10:10:34.
 
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-12-16 10:10:47.
 
 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-12-16 10:10:56.
 

Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powołania zespołu do sporządzenia weryfikacji aktywów i pasywów bilansu jednostki budżetowej Urząd Gminy Raczki oraz bilansu budżetu Gminy Raczki

 Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i materiałów w Urzędzie Gminy Raczki oraz w jednostkach OSP w 2009 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 12:37:53 | Data modyfikacji: 2010-01-08 12:50:32.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007 .  Rok 2008 . 
Data wprowadzenia: 2010-01-08 12:37:53
Data modyfikacji: 2010-01-08 12:50:32
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Romuald Dzienis