Rok 2009

Projekt budżetu Gminy Raczki na 2009r. 

Zarządzenie Nr 154/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2009 rok

Uchwała RIO.V.0131-6-12/08 w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Raczki na 2009r.

Zarządzenie Nr 161/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy Raczki na 2009 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-11-26 12:25:59 | Data modyfikacji: 2008-12-02 14:43:09.
Budżet Gminy Raczki na 2009r. 

Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2009 r

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:23:07.
 
 Zarządzenie Nr 176/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-06 08:52:21.
 
 Uchwała Nr XXIV/127/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-04-24 15:13:18.
 
 Zarządzenie Nr 189/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-04-29 07:15:27.
 
 Zarządzenie Nr 190/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2009 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-04-29 07:15:46.
 
 Zarządzenie Nr 196/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-05-28 11:06:00.
 
 Uchwała Nr XXVI/135/09 Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-06-25 17:08:12.
 
 Zarządzenie Nr 203/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-07-01 13:13:29.
 
 Zarządzenie Nr 208/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2009 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-07-31 09:24:41.
 
 Zarządzenie Nr 209/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2009 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-07-31 09:25:32.
 
 Zarządzenie Nr 213/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-08-28 14:11:43.
 
 Zarządzenie Nr 214/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-09-09 12:43:57.
 
 Zarządzenie Nr 218/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-10-20 11:40:05.
 
 Uchwała Nr XXVII/137/09 z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-10-26 08:48:45.
 
 Zarządzenie Nr 223/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 października 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2009 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-11-02 08:34:50.
 
 Zarządzenie Nr 224/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-11-02 08:35:20.
 
 Zarządzenie Nr 229/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-01 11:55:31.
 
 Uchwała Nr XXIX/149/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:45:59.
 
 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/149/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:46:37.
 
 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/149/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:47:12.
 
 Zarządzenie Nr 237/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-31 08:39:10.
 
 Zarządzenie Nr 238/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-31 08:39:33.
 
 Uchwała Nr XXX/154/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-01-15 12:24:18.
 
 Zarządzenie Nr 240/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-01-15 12:36:22.
Data wprowadzenia: 2010-01-15 12:36:22
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Romuald Dzienis