Za rok 2008

 
 Zarządzenie Nr 128/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2008 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-08-18 09:28:50.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-08-19 09:48:01.
 
 Półroczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-08-19 09:48:46 | Data modyfikacji: 2008-08-19 09:50:06.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-08-19 09:49:57.
 
 Raport z wykonania „Gminnego Programu Ochrony Środowiska Gminy Raczki do roku 2015”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2009-01-29 11:26:03.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 3 kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-13 09:32:23 | Data modyfikacji: 2009-03-13 09:45:22.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 3 kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-13 09:33:30 | Data modyfikacji: 2009-03-13 09:45:33.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za 3 kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-13 09:44:29 | Data modyfikacji: 2009-03-13 09:45:42.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za 4 kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-13 09:45:10.
 
 Półroczne/roczne sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-13 10:04:44.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 4 kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-13 10:05:17.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 4 kwartał 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-13 10:05:42.
 
 Zarządzenie Nr 180/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raczki za 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-17 08:01:14.
Data wprowadzenia: 2009-03-17 08:01:14
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski