Stanowisko d/s turystyki

 
Sprawa: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12,
tel. (87) 5686-429
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko d/s drogownictwa
Wymagane dokumenty:


Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie obiektu, nie będącego obiektem hotelarskim

Załączniki:

  1. Opis obiektu

  2. Arkusz spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

  3. Zaświadczenie o nr REGON (dot. przedsiębiorców)

  4. Odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dot. przedsiębiorców)

Opłaty: Opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł
Termin załatwienia sprawy: 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Uwagi: brak.

 

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie obiektu, nie będącego obiektem hotelarskim

Załącznik Nr 1 - Opis obiektu

Załącznik Nr 2 - Arkusz spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-06-11 09:50:52 | Data modyfikacji: 2017-02-27 10:03:25.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej .  Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia .  Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego .  Stanowisko d/s drogownictwa .  Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej .  Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska .  Stanowisko d/s turystyki .  Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych .  Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy .  Osoby niepełnosprawne . 
Data wprowadzenia: 2008-06-11 09:50:52
Data modyfikacji: 2017-02-27 10:03:25
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski