Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:


1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Warunkiem skorzystania z takiej formy dostarczenia dokumentów jest posiadanie konta na platformie epuap www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie ważnego, kwalifikowanego podpisu cyfrowego.


2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (pon. - pt. 7:30 - 15:30) do Sekretariatu Urzędu mieszczącego się w pok. 1, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki. Dokumenty mogą być umieszczone na następujących nośnikach danych:


a) Pamięc masowa USB 1.1 lub 2.0


b) Płyta CD-RW/DVD - RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades - Bes


2. Akceptowane formy załączników to: doc, rtf, xls, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip.


3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


4. Dokumenty lub nośniki zawierające orpogramowanie złośliwe, będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-05-05 19:12:15 | Data modyfikacji: 2019-04-25 15:28:37.
Data wprowadzenia: 2008-05-05 19:12:15
Data modyfikacji: 2019-04-25 15:28:37
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski