Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Warunkiem skorzystania z takiej formy dostarczenia dokumentów jest posiadanie konta na platformie epuap www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie ważnego, kwalifikowanego podpisu cyfrowego.

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (pon. - czw. 7:30 - 15:30, pt. 8:00 - 16:00) do Sekretariatu Urzędu mieszczącego się w pok. 1, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki. Dokumenty mogą być umieszczone na następujących nośnikach danych:

a) Dyskietka 1,44 MB

b) Pamięc masowa USB 1.1 lub 2.0

c) Płyta CD-RW/DVD - RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades - Bes

2. Akceptowane formy załączników to: doc, rtf, xls, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające orpogramowanie złośliwe, będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-05-05 19:12:15 | Data modyfikacji: 2008-05-05 19:13:32.
Data wprowadzenia: 2008-05-05 19:12:15
Data modyfikacji: 2008-05-05 19:13:32
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski