Rok 2008/2009

 
 Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Raczki przeprowadzonej w dniu 15 lutego 2008r. przez pracownika Archiwum Państwowego w Suwałkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:16:22.
 
 Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Raczkach przeprowadzonej w dniu 15 lutego 2008r. przez pracownika Archiwum Państwowego w Suwałkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:18:06 | Data modyfikacji: 2008-03-10 08:18:26.
 
 Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Referenta Działu Usług i Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w Urzędzie Gminy Raczki w dniu 4 czerwca 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2008-06-05 14:08:41.
 
 Protokół kontroli doraźnej Urzędu Gm iny w Raczkach przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2008-12-02 10:01:23.
 
 Protokół kontroli okresowej za okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki w dniu 29.04.2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-06-10 12:57:05.
 
 Protokół kontroli Urzędu Gminy w Raczkach pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności wykorzystania i rozliczania środków dotacji budżetowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2009-08-13 11:50:19 | Data modyfikacji: 2009-08-21 10:23:03.
 
 Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 sierpnia 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2009-08-24 14:33:12.
 
 Protokół kontroli okresowej za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki w dniu 10 lipca 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-08-28 13:57:08.
 
 Kontrola Urzędu Gminy Raczki przeprowadzona w dniach 22, 29. 12.2009r. przez Inspektora Pracy PIP w Suwałkach

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2010-01-15 08:09:12.

Zobacz:
 Rok 2008/2009 .  Rok 2007 .  Rok 2006 . 
Data wprowadzenia: 2010-01-15 08:09:12
Autor: Elżbieta Sieńkowska
Opublikowane przez: Romuald Dzienis