> Rok 2008

Rok 2008

 
 
Uchwała Nr XII/61/08 Rady Gminy Raczki z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2008-01-31 09:54:19.
 
 
Uchwała Nr XII/62/08 Rady Gminy Raczki z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-01-31 09:54:43.
 
 
Uchwała Nr XIII/63/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2008-02-26 11:52:42.
 
 
Uchwała Nr XIII/64/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2008-02-26 11:53:39.
 
 
Uchwała Nr XIII/65/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2008-02-26 11:55:15.
 
 
Uchwała Nr XIII/66/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-02-26 11:57:16 | Data modyfikacji: 2008-02-26 11:57:47.
 
 
Uchwała Nr XIII/67/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-02-26 11:59:09 | Data modyfikacji: 2008-02-26 11:57:47.
 
 
Uchwała Nr XIII/68/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierciochach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-02-26 12:00:16 | Data modyfikacji: 2008-02-26 11:57:47.
 
 
Uchwała Nr XIII/69/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żubrynku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-02-26 12:01:22 | Data modyfikacji: 2008-02-26 11:57:47.
 
 
Uchwała Nr XIV/70/08 Rady Gminy Raczki z dnia 18 marca 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa zakresie dożywiania"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-04-01 17:36:46 | Data modyfikacji: 2008-02-26 11:57:47.
 
 
Uchwała Nr XIV/71/08 Rady Gminy Raczki z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-04-01 17:37:23 | Data modyfikacji: 2008-04-01 17:37:41.
 
 
Uchwała Nr XIV/72/08 Rady Gminy Raczki z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-04-01 17:38:32 | Data modyfikacji: 2008-04-01 17:37:41.
 
 
Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Raczki z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-04-01 17:39:35 | Data modyfikacji: 2008-04-01 17:37:41.
 
 
Uchwała Nr XV/74/08 Rady Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Suwalszczyzna”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-05-08 15:27:18 | Data modyfikacji: 2008-04-01 17:37:41.
 
 
Uchwała Nr XV/75/08 Rady Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-05-08 15:27:46 | Data modyfikacji: 2008-04-01 17:37:41.
 
 
Uchwała Nr XV/76/08 Rady Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-05-08 15:28:43 | Data modyfikacji: 2008-04-01 17:37:41.
 
 
Uchwała Nr XVI/77/08 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-05-28 09:41:10 | Data modyfikacji: 2008-04-01 17:37:41.
 
 
Uchwała Nr XVI/78/08 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierciochach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-05-28 09:42:07 | Data modyfikacji: 2008-04-01 17:37:41.
 
 
Uchwała Nr XVI/79/08 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żubrynku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-05-28 09:42:45 | Data modyfikacji: 2008-04-01 17:37:41.
 
 
Uchwała Nr XVI/80/08 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich granic

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-05-28 09:43:20 | Data modyfikacji: 2008-04-01 17:37:41.
 
 
Uchwała Nr XVII/81/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-07-21 07:40:25 | Data modyfikacji: 2008-04-01 17:37:41.
 
 
Załącznik 1a do Uchwały Nr XVII/81/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-07-21 07:41:16 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:14.
 
 
Załącznik 2a do Uchwały Nr XVII/81/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-07-21 07:41:35 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XVII/82/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2008-07-21 07:44:01 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XVII/83/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-07-21 07:45:31 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XVII/84/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowanego w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: ,,Droga Wojewódzka - Jaśki - Święte Miejsce, Wronowo – Ziółkowo, ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc .I i II”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-07-21 07:46:26 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XVII/85/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Karosacja samochodu specjalnego Star 266”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-07-21 07:47:23 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XVII/86/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-07-21 07:48:23 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XVII/87/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich granic

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-07-21 07:53:24 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XVII/88/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-07-21 07:54:40 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-09-04 15:45:13 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych p.n.: ,,Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie”.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2008-09-04 15:46:42 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XVIII/91/08 Rady Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-09-04 15:47:59 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-09-04 15:49:05 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XIX/92/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:49:42 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XIX/93/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:50:05 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XIX/94/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie zadania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:50:33 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XIX/95/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:50:56 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XIX/96/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:51:20 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XIX/97/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:51:49 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XIX/98/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie diet dla sołtysów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:52:16 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XX/99/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2008-12-05 09:17:13 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XX/100/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2008-12-05 09:17:48 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XX/101/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2008-12-05 09:18:30 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XX/102/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2008-12-05 09:19:11 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XX/103/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2008-12-05 09:19:43 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2008-12-05 09:20:19 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XX/105/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-12-05 09:20:52 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XX/106/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa ul. Gospodarskiej i Spokojnej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-12-05 09:21:26 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-12-05 09:21:55 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XXI/108/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:19:41 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XXI/109/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:20:13 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XXI/110/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:20:42 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
 
 
Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2009 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:21:06 | Data modyfikacji: 2008-07-21 08:18:24.
Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:21:06
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl