Rok 2008

 
 Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki (pogotowia kasowego) w kasie Urzędu Gminy Raczki na 2008 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Sylwia Paciorko | Data wprowadzenia: 2008-01-23 14:00:19 | Data modyfikacji: 2008-01-23 14:01:30.
 
 Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2008-01-23 14:01:07 | Data modyfikacji: 2008-01-23 14:01:44.
 
 Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie zmiany instrukcji podstawowych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Raczki w zakresie obsługi kasowej GOPS Raczki, GBP Raczki oraz GOK Raczki.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-02-26 11:50:04.
 
 zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 marca 2008r. w sprawie planu wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Raczki oraz w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na 2008 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-03-12 07:24:28.
 
 Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2008-04-01 17:43:48.
 
 Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 marca 2008r. w sprawie przeprowadzenia komisyjnego zniszczenia niearchiwalnych dokumentów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2008-04-01 17:44:33.
 
 Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 marca 2008r. w sprawie ustalenia zużycia materiałów pędnych w samochodach służbowych OPEL VECTRA i Polonez CARO będących na stanie Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2008-04-04 14:07:10.
 
 Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdujących sie w zakładowym archiwum w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2008-04-04 14:08:19.
 
 Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 maja 2008r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-05-12 10:03:39.
 
 Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej instrumentów dętych orkiestry OSP Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-07-28 08:47:58.
 
 Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla Urzędu Gminy w Raczkach i planie kont budżetu gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-08-28 08:53:10.
 
 Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 sierpnia 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-08-29 08:25:26.
 
 Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2008r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb –WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-06 09:47:59.
 
 Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 października 2008r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-10-06 13:17:32.
 
 Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 października 2008r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:55:06.
 
 Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 października 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Izabela Muszczynko | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:56:37.
 
 Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-12-08 07:28:53.
 
 Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Raczki, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach oraz w instytucjach kultury w 2008 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-12-08 07:29:51.
 
 Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy własnej Urzędu Gminy Raczki i w niej znajdujących się środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2008 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-12-08 07:31:01.
 
 Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2008-12-11 08:33:36.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007 .  Rok 2008 . 
Data wprowadzenia: 2008-12-11 08:33:36
Autor: Jan Bubrowski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski