Rok 2008

 
 Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-01-07 13:05:34.
 
 Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2008-01-07 13:08:49.
 
 Zarządzenie Nr 81/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-01-09 08:07:43 | Data modyfikacji: 2008-08-18 08:03:00.
 
 Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2008r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-01-09 08:08:48.
 
 Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2008-01-15 07:50:27.
 
 Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-01-15 15:04:06.
 
 Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-01-28 10:52:45.
 
 Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartały 2007 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-02-07 12:46:01.
 
 Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2008-02-07 12:47:13.
 
 Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2008-02-07 12:48:15.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-02-07 13:01:31.
 
 Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2008-02-29 08:49:13.
 
 Zarządzenie Nr 90/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żubrynku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-02-29 08:50:02.
 
 Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:00:09.
 
 Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 marca 2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raczki za 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:01:56.
 
 Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 marca 2008r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-03-13 07:51:16.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-03-13 07:51:33.
 
 Zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2008r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2008 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2008-04-08 13:54:57.
 
 Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2008r. w sprawie działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2008 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2008-04-08 13:55:41.
 
 Zarządzenie Nr 96/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 marca 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-04-08 13:56:23.
 
 Zarządzenie Nr 97/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-04-08 13:57:15.
 
 Zarządzenie Nr 98/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przeprowadzenia wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2008-04-11 11:15:29.
 
 Zarządzenie Nr 99/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-04-21 13:05:35.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-04-21 13:06:09.
 
 Zarządzenie Nr 100/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2008 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-04-30 12:40:07.
 
 Zarządzenie Nr 101/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznych za 2007 rok-sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Raczki jest organizatorem

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-04-30 12:40:58.
 
 Zarządzenie Nr 102/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-05-06 12:29:30.
 
 Zarządzenie Nr 103/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-05-06 12:30:23 | Data modyfikacji: 2008-05-06 12:31:32.
 
 Zarządzenie Nr 104/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-05-06 12:31:16.
 
 Zarządzenie Nr 105/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 maja 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-05-08 08:26:19 | Data modyfikacji: 2008-05-08 08:27:08.
 
 Zarządzenie Nr 106/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-05-08 08:27:48.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-05-08 08:28:14.
 
 Zarządzenie Nr 107/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-05-15 08:25:55.
 
 Zarządzenie Nr 108/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-05-16 08:45:26.
 
 Zarządzenie Nr 109/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 maja 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-05-20 13:50:39.
 
 Zarządzenie Nr 110/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 maja 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-05-26 12:52:57 | Data modyfikacji: 2008-05-27 07:37:22.
 
 Zarządzenie Nr 111/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 maja 2008r. w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Tajnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-05-26 12:53:52.
 
 Zarządzenie Nr 112/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 maja 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2008-05-26 12:54:46.
 
 Zarządzenie Nr 113/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-06-09 07:43:11 | Data modyfikacji: 2008-06-12 09:21:09.
 
 Zarządzenie Nr 114/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-06-09 07:44:05.
 
 Zarządzenie Nr 115/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Wierciochach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-06-12 09:22:36.
 
 Zarządzenie Nr 116/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żubrynku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-06-16 14:06:11.
 
 Zarządzenie Nr 117/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierciochach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-06-16 14:08:39.
 
 Zarządzenie Nr 118/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-06-20 09:49:14.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-06-20 09:49:30.
 
 Zarządzenie Nr 119/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-07-17 10:04:53.
 
 Zarządzenie Nr 120/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-07-17 10:05:20.
 
 Zarządzenie Nr 121/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-07-28 08:39:41.
 
 Zarządzenie Nr 122/08 Wóta Gminy Raczki z dnia 21 lipca 2008r. w prawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-07-28 08:45:16.
 
 Zarządzenie Nr 123/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka - Jaśki – Święte Miejsce, Wronowo – Ziółkowo; ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc. I i odc. II”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2008-07-28 08:46:12.
 
 Zarządzenie Nr 124/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-07-28 08:46:58.
 
 Zarządzenie Nr 125/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-07-29 11:28:39.
 
 Zarządzenie Nr 126/08 Wóta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2008 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-08-05 09:05:16.
 
 Zarządzenie Nr 127/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-08-06 15:16:29 | Data modyfikacji: 2008-08-08 14:13:34.
 
 Zarządzenie Nr 128/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2008 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-08-18 07:59:56.
 
 Zarządzenie Nr 129/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-08-18 08:01:10.
 
 Zarządzenie Nr 130/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-08-21 09:41:06.
 
 Zarządzenie Nr 131/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-08-21 09:42:15.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-08-21 09:48:31.
 
 Zarządzenie Nr 132/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-08-25 14:36:39.
 
 Zarządzenie Nr 133/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Żubrynku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-08-26 08:15:12.
 
 Zarządzenie Nr 134/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-09-04 15:50:30.
 
 Zarządzenie Nr 135/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 września 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-09-22 08:06:44.
 
 Zarządzenie Nr 136/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 września 2008r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-10-01 07:43:15 | Data modyfikacji: 2008-10-01 07:43:37.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-10-01 07:47:37.
 
 Zarządzenie Nr 137/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-01 07:45:45 | Data modyfikacji: 2008-10-01 07:46:30.
 
 Zarządzenie Nr 138/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 września 2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2008-10-01 07:48:58.
 
 Zarządzenie Nr 139/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-10-01 07:49:57.
 
 Zarządzenie Nr 140/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2008r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostki organizacyjne Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-06 13:19:01.
 
 Zarządzenie Nr 141/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2008r. w sprawie zasad rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pomocowych w jednostkach organizacyjnych gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 10:15:17.
 
 Zarządzenie Nr 142/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 10:15:57.
 
 Zarządzenie Nr 143/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 października 2008r. w sprawie przyjęcia Zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki z programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko – miejskie”.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:53:24.
 
 Zarządzenie Nr 144/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 października 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:54:06.
 
 Zarządzenie Nr 145/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 października 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2008 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-29 14:19:46.
 
 Zarządzenie Nr 146/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-29 14:20:35.
 
 Zarządzenie Nr 147/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 października 2008r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-10-29 14:21:28.
 
 Zarządzenie Nr 148/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-11-04 13:16:52.
 
 Zarządzenie Nr 149/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Przebudowa ulicy Gospodarskiej i Spokojnej - etap I i II”.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-11-05 11:22:58.
 
 Zarządzenie Nr 150/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Remont drogi Rudniki – Chodźki - Sidory w km 2+150 – 4+310, o długości 2,16 km”.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-11-05 11:23:39.
 
 Zarządzenie Nr 151/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Remont drogi Witówka - Wierzbowo w km 0+000 – 1-120, o długości 1,22 km”.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2008-11-05 11:24:16.
 
 Zarządzenie Nr 152/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-11-13 07:32:15.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-11-13 07:32:52.
 
 Zarządzenie Nr 153/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-11-14 09:29:34 | Data modyfikacji: 2008-11-17 13:14:02.
 
 Zarządzenie Nr 154/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-11-26 12:24:57.
 
 Zarządzenie Nr 155/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2008-11-21 12:49:27.
 
 Zarządzenie Nr 156/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzenia wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2008-11-24 13:57:00.
 
 Zarządzenie Nr 157/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-11-24 13:57:58.
 
 Zarządzenie Nr 158/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-11-28 09:34:13.
 
 Zarządzenie Nr 159/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2008-12-15 12:41:25.
 
 Zarządzenie Nr 160/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-12-18 08:49:56.
 
 Zarządzenie Nr 161/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy Raczki na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-12-15 13:20:50.
 
 Zarządzenie Nr 162/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-12-15 13:21:24.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-12-15 13:21:46.
 
 Zarządzenie Nr 163/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2008-12-22 07:59:03.
 
 Zarządzenie Nr 164/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-12-29 07:31:24.
 
 Zarządzenie Nr 165/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-01-06 07:25:39 | Data modyfikacji: 2009-01-07 13:24:35.
 
 Zarządzenie Nr 166/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-01-06 07:26:14 | Data modyfikacji: 2009-01-07 13:24:48.
Data wprowadzenia: 2009-01-06 07:26:14
Data modyfikacji: 2009-01-07 13:24:48
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski