> Rok 2008

Rok 2008

Projekt budżetu Gminy Raczki na 2008r. 
 
Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-12-05 13:20:56 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Uchwała Nr RIO.V.0131-6-16/07 w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Raczki na 2008 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: RIO Białystok | Data wprowadzenia: 2007-12-05 13:25:17 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
Budżet Gminy Raczki na 2008r. 
 
Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2008 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-12-19 09:16:40 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2008r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-01-09 08:12:45 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-01-28 10:54:52 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Uchwała Nr XIII/67/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-02-26 12:19:31 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:09:00 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Uchwała Nr XIV/72/08 Rady Gminy Raczki z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-04-01 17:41:32 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 97/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-04-08 13:59:14 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 102/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-05-06 12:33:25 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Uchwała Nr XV/75/08 Rady Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-05-08 15:29:29 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 107/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-05-15 08:27:08 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Uchwała Nr XVI/77/08 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-05-28 09:44:36 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 113/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-06-12 09:52:58 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Uchwała Nr XVII/86/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-07-21 08:00:06 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 128/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2008 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-08-18 08:05:53 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Uchwała Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-09-04 15:51:58 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 134/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-09-04 15:53:18 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 137/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-01 07:52:59 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Uchwała Nr RIO.V.0131-3-1/08 z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Raczki na koniec 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-08 08:59:15 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Uchwała Nr RIO.V.0131-3-41/08 z dnia 12 września 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Raczki na koniec 2008r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-08 08:59:59 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 142/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-13 10:16:44 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Uchwała Nr XIX/95/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:48:22 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 145/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 października 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2008 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-29 14:23:22 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 146/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-10-29 14:24:05 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 153/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-11-17 13:16:11 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 158/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-11-28 09:34:54 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Uchwała Nr XX/105/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-12-05 09:23:12 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 160/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-12-18 08:50:48 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 164/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-12-29 07:32:01 | Data modyfikacji: 2007-12-05 13:21:38.
 
 
Zarządzenie Nr 165/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-01-06 07:27:06 | Data modyfikacji: 2009-01-07 13:21:50.
 
 
Uchwała Nr XXI/110/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:22:41 | Data modyfikacji: 2009-01-07 13:21:50.
 
 
Zarządzenie Nr 173/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2008 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-01-30 13:02:14 | Data modyfikacji: 2009-01-07 13:21:50.
 
 
Uchwała Nr RIO.V-0035-15/09 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-05-15 12:52:52 | Data modyfikacji: 2009-01-07 13:21:50.
Data wprowadzenia: 2009-05-15 12:52:52
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl