> Za rok 2007

Za rok 2007

 
 
Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2007 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 10:08:05.
 
 
Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach za 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Izabela Muszczynko | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:13:46.
 
 
Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartały 2007 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-02-07 13:06:07.
 
 
Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 marca 2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raczki za 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:05:22.
Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:05:22
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl