Za rok 2007

 
 Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2007 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 10:08:05.
 
 Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach za 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Izabela Muszczynko | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:13:46.
 
 Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartały 2007 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-02-07 13:06:07.
 
 Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 marca 2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raczki za 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:05:22.
Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:05:22
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski