Za rok 2006

 
 Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach za 2006 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2007-03-08 13:43:55.
 
 Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raczkach za 2006 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2007-03-08 13:45:19.
 
 Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2006 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bożena Czuper | Data wprowadzenia: 2007-03-08 13:46:40.
 
 Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach za 2006 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krystyna Rogucka | Data wprowadzenia: 2007-03-08 13:49:36.
 
 Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach za 2006 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Izabela Muszczynko | Data wprowadzenia: 2007-03-08 14:23:07.
 
 Sprawozdanie z wykonania oświaty na terenie gminy Raczki w 2006r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-12 07:39:04.
 
 Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 marca 2007r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raczki za 2006 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-05-18 11:14:15.
 
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Raczki za lata 2004-2006

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2007-06-22 13:56:44.
Data wprowadzenia: 2007-06-22 13:56:44
Autor: Jan Bubrowski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski