Rok 2007

Projekt budżetu Gminy Raczki na 2007r. 
 Zarządzenia Nr 279/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie projektu budżetu Gminy Raczki na 2007r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:28:44 | Data modyfikacji: 2006-11-29 14:29:46.
 
 Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2007r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-01-26 15:42:05.
 
 Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie zmiany projektu budżetu Gminy Raczki na 2007r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-02-15 12:50:32.
Budżet Gminy Raczki na 2007r. 

Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 marca 2007r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2007 r

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-05-18 11:41:04 | Data modyfikacji: 2007-05-22 12:30:13.
 
 Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2007 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-07-30 15:14:36.
 
 Zarządzenie Nr 51/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2007 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-07-30 15:15:02.
 
 Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-08-28 08:57:09.
 
 Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-08-30 07:38:42.
 
 Uchwała Nr IX/42/07 Rady Gminy Raczki z dnia 11 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-09-12 07:42:09.
 
 Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-09-28 13:15:04.
 
 Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-09-28 13:15:29.
 
 Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 12:36:55.
 
 Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/166/06 Rady Gminy Raczki z dnia 23 sierpnia 2006 r. dotyczącej procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:38:58.
 
 Uchwała Nr X/52/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:39:40.
 
 Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-12-19 09:14:17.
 
 Zarządzenie Nr 77/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-01-03 13:48:39.
 
 Zarządzenie Nr 78/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-01-07 13:07:55.
 
 Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartały 2007 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-02-07 13:04:32.
Data wprowadzenia: 2008-02-07 13:04:32
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski