Wybory samorządowe 2006

Wyniki wyborów do rad na obszarze województwa
podlaskiego 
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku dotyczące wyników wyborów  na obszarze woj. podlaskiego:


 
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-11-20 14:01:23 | Data modyfikacji: 2006-11-20 14:07:17.
Wyniki wyborów samorządowych  

Z wynikami wyborów samorządowych można zapoznać sie na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - zakładka WIZUALIZACJA WYBORY SAMORZĄDOWE 12 LISTOPADA 2006 R - http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=30&layout=0

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-11-15 08:17:48 | Data modyfikacji: 2006-11-15 08:23:59.
 
 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-08 08:24:52.
 
 Informacja o możliwości pomocy w dotarciu do lokali wyborczych - dotyczy osób starszych i niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-08 08:17:52 | Data modyfikacji: 2006-11-08 08:18:20.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2006r. o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 11:44:53.
 
 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2006-10-30 11:43:40.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 30 października 2006r. o skreśleniu kandydata i uniewaznieniu zarejestrowanej listy kandydatów w okręgu wyborczym Nr 6, w wyborach do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-30 11:42:22.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 24 października 2006r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Raczki w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-26 07:26:33.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 24 października 2006r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-26 07:22:47.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 24 października o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-26 07:20:48.
 
 Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-26 07:18:49 | Data modyfikacji: 2006-10-26 07:45:05.
 
 Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-26 07:18:03 | Data modyfikacji: 2006-10-26 07:45:19.
 
 Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dowspudzie

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-26 07:16:50 | Data modyfikacji: 2006-10-26 07:45:29.
 
 Uchwała Nr 4/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 18 października 2006r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-24 10:49:05 | Data modyfikacji: 2006-10-24 10:51:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 października 2006r. o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie Gminy Raczki oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-18 14:29:43.
 
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obowodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-16 14:29:01.
 
 Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Suwałkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-05 12:47:09.
 
 Informacja o zmianie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-05 12:45:44.
 
 Postanowienie Nr 17/2006 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 października 2006r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-05 12:42:13.
 
 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach i dyżurach pełnionych w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i zgłoszeń kandydatów na wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-04 10:54:03 | Data modyfikacji: 2006-10-04 10:56:04.
 
 Postanowienie Nr 15/2006 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 3 października 2006r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-04 09:18:17.
 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych - powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-29 15:25:30.
Informacja dotycząca wpisywania do rejestru
wyborców 

 

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW WARUNKIEM UDZIAŁU W WYBORACH

OBYWATELE POLSCY


Wyborcy będący obywatelami polskimi  zameldowani  na obszarze Gminy Raczki na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

Wyborcy, będący obywatelami polskimi  stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a także wyborcy nigdzie niezamieszkali – przebywający stale na obszarze gminy, jak również wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.    

OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ

         
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy, posiadający prawo wybierania mogą uczestniczyć w wyborach pod warunkiem, że najpóźniej w 30 dniu po zarządzeniu wyborów tj. do 13 października 2006r. złożą w urzędzie gminy pisemny wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.
Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
- pisemną deklarację
- oświadczenie , że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko w Polsce oraz oświadczenie, że w państwie swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego

WPISANIE LUB ODMOWA WPISANIA DO REJESTRU


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wydaje Wójt Gminy Raczki , w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

 Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy, na pisemny wniosek zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze.
Każdy może wnieść do wójta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. Reklamacje wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.
          

Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców dostępne są również  Urzędzie Gminy w Raczkach (pokój Nr 4 )

 

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2006-09-22 09:30:43 | Data modyfikacji: 2006-09-22 09:36:22.
 
 Obwieszczenie Starosty Suwalskiego z dnia 19 września 2006r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu w Suwałkach w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-09-22 09:28:39.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 września 2006r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Raczki w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-09-21 10:15:02.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2006r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-09-21 10:09:16 | Data modyfikacji: 2006-09-21 10:15:21.
 
 Informacja o przyjmowaniu przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:43:14.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:39:15 | Data modyfikacji: 2006-09-15 08:02:16.
 
 Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnomocnika wyborczego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:38:06.
 
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnomocnika finansowego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:36:59 | Data modyfikacji: 2006-09-14 14:53:39.
 
 Załącznik nr 3 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:35:59.
 
 Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:34:48.
 
 Załącznik nr 5 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:33:24.
 
 Załącznik nr 6 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (dotyczy komitetu wyborczego, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych nie tylko do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:30:42.
 
 Załączni nr 7 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców ( dotyczy komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłaszać tylko kandydatów na radnych w gminie do 20 tys. mieszkańców)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:26:51 | Data modyfikacji: 2006-09-14 14:28:21.
 
 Załącznik nr 8 - Wykaz podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie komnitetu wyborczego wyborców

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:25:01.
 
 Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:23:24.
 
 Załącznik nr 10 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:19:11.
 
 Załącznik nr 11 - Oświadczenie osoby wchodzącej w skład komitetu wyborczego wyborców

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:17:39 | Data modyfikacji: 2006-09-14 14:20:43.
 
 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006r. o zasadach gospodarki finansowej komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:15:27 | Data modyfikacji: 2006-09-15 08:02:51.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:14:03 | Data modyfikacji: 2006-09-15 08:03:19.
 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:00:27 | Data modyfikacji: 2006-09-14 14:10:31.
Data wprowadzenia: 2006-09-14 14:00:27
Data modyfikacji: 2006-09-14 14:10:31
Autor: Krystyna Majewska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska