Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

Biuletyn Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Raczki
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-05-04 12:18:37.

Zobacz:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach
   Biuro Obsługi Szkół w Raczkach
   Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach
   Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach
   Szkoły
Data wprowadzenia: 2011-05-04 12:18:37
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl