Za rok 2005

 
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:55:28.
 
 Informacja z przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach za 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:58:07.
 
 Sprawozdanie z funkcjonowania ośwaity na terenie Gminy Raczki w 2005 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Witold Bartoszewicz | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:36:48.
 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:38:28.
 
 Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za rok 2005 przez Gminną Biblioteke Publiczną w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Rogucka | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:40:58.
 
 Informacja z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach za rok 2005

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Izabela Muszczynko | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:43:13.
Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:43:13
Autor: Izabela Muszczynko
Opublikowane przez: Krystyna Majewska