Rok 2006

 
 Uchwała Nr XXXIII/147/06 Rady Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 56, poz.638)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:45:46 | Data modyfikacji: 2006-03-02 07:03:55.
 
 Uchwała Nr XXXIII/148/06 Rady Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2008

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:47:48.
 
 Uchwała Nr XXXIII/149/06 Rady Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:49:29.
 
 Uchwała Nr XXXV/150/06 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 118, poz.1124)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-04-06 07:58:37 | Data modyfikacji: 2006-05-05 12:55:41.
 
 Uchwała Nr XXXV/151/06 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 144, poz.1364)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-04-06 08:00:37 | Data modyfikacji: 2006-06-01 12:35:24.
 
 Uchwała Nr XXXVI/152/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-05-05 12:40:29.
 
 Uchwała Nr XXXVI/153/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-05-05 12:41:30.
 
 Uchwała Nr XXXVI/154/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 140, poz.1346)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-05-05 12:42:34 | Data modyfikacji: 2006-06-01 12:36:14.
 
 Uchwała Nr XXXVI/155/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 170, poz.1571)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-05 12:43:53 | Data modyfikacji: 2006-06-29 11:53:58.
 
 Uchwała Nr XXXVI/156/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 140, poz.1347)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-05 12:46:13 | Data modyfikacji: 2006-06-01 12:36:57.
 
 Uchwała Nr XXXVI/157/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 140, poz.1348)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-05 12:48:35 | Data modyfikacji: 2006-06-01 12:38:16.
 
 Uchwała Nr XXXVI/158/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie sfinansowania w 2007 roku udziału gminy w projekcie p.n. "Zakup wyposażenia do Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Raczkach"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-05 12:50:31 | Data modyfikacji: 2006-05-05 12:51:44.
 
 Uchwała Nr XXXVI/159/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-05 12:51:33 | Data modyfikacji: 2006-05-05 12:52:20.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/160/06 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.Urz. Woj. Podl. z 19 lipca 2006r. Nr 188, poz. 1781)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2006-07-10 12:45:33 | Data modyfikacji: 2006-07-19 11:12:11.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/161/06 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za I półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-07-10 12:51:35.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/162/06 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 208, poz. 2017)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-07-10 12:53:16 | Data modyfikacji: 2006-09-05 12:12:38.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/163/06 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie oceny aktualnosci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-07-10 12:57:47.
 
 Uchwała Nr XXXIX/164/06 Rady Gminy Raczki z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-08-11 08:10:48.
 
 Uchwała Nr XL/165/06 Rady Gminy Raczki z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 227, poz.2205)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:25:51 | Data modyfikacji: 2006-10-06 11:00:33.
 
 Uchwała Nr XL/166/06 Rady Gminy Raczki z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:29:08.
 
 Uchwała Nr XL/167/06 Rady Gminy Raczki z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Rozwoju Wsi Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:30:32.
 
 Postanowienie Nr 7/06 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 września 2006r. w sprawie zmian w podziale Gminy Raczki na okręgi wyborcze

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-09-11 12:23:51.
 
 Uchwała Nr XLI/168/06 Rady Gminy Raczki z dnia 12 października 2006r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Elzbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2006-10-20 10:32:58.
 
 Uchwała nr XLI/169/06 Rady Gminy Raczki z dnia 12 października 2006r. w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-10-20 10:35:34.
 
 Uchwała Nr XLI/170/06 Rady Gminy Raczki z dnia 12 października 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z uchwały budżetowej na 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-10-20 10:38:00.
 
 Uchwała Nr XLI/171/06 Rady Gminy Raczki z dnia 12 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 262, poz.2598)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-10-20 10:40:10 | Data modyfikacji: 2006-12-08 07:20:02.
Data wprowadzenia: 2006-10-20 10:40:10
Data modyfikacji: 2006-12-08 07:20:02
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska