Rok 2006

XXXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 26 stycznia
2006r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-01-19 13:33:45.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-01-19 13:35:12.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-01-19 13:36:42.
XXXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 marca
2006r. 
 Projekt uchwały rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-03-24 11:59:46.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-03-24 15:27:19 | Data modyfikacji: 2006-03-24 15:27:53.
XXXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 kwietnia
2006r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-04-21 13:16:56.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-04-21 13:17:46.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-04-21 13:21:03.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-04-21 13:22:27 | Data modyfikacji: 2006-04-21 13:24:58.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-04-21 13:24:44 | Data modyfikacji: 2006-04-21 13:25:19.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu nalezności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-04-21 13:51:59 | Data modyfikacji: 2006-06-21 12:55:58.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie sfinansowania w 2007 roku udziału gminy w projekcie pn "zakup wyposażenia do Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Raczkach"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-04-21 13:35:26 | Data modyfikacji: 2006-06-21 12:56:25.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 czerwca
2006r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie dodatków mieszkaniowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2006-06-21 12:44:54.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-06-21 12:48:15.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie okreslenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za I półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-06-21 12:52:12.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-06-21 12:53:30 | Data modyfikacji: 2006-06-21 12:56:39.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-06-21 12:55:08.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-07-17 14:26:02.
XL Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 23 sierpnia
2006r. 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-08-11 12:55:52 | Data modyfikacji: 2006-10-06 11:05:34.
 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalenia budżetu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-08-11 12:57:46.
 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Rozwoju Wsi Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2006-08-11 12:59:59.
XLI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 12
października 2006r. 

Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Raczkach

Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z uchwały budżetowej na 2006r.

Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2006-10-05 14:37:33 | Data modyfikacji: 2006-10-05 14:39:30.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 . 
Data wprowadzenia: 2006-10-05 14:37:33
Data modyfikacji: 2006-10-05 14:39:30
Autor: Elżbieta Sieńkowska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska