Rok 2006

 
 Zarządzenie Nr 219/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 stycznia 2006r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków projektu budżetu gminy na I kwartał 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-01-10 12:27:29.
 
 Zarządzenie Nr 220/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 stycznia 2006r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:56:38 | Data modyfikacji: 2006-01-10 12:25:51.
 
 Zarządzenie Nr 221/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 stycznia 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-01-06 09:39:15 | Data modyfikacji: 2006-01-10 12:25:40.
 
 Zarządzenie Nr 222/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-01-19 10:00:02.
 
 Zarządzenie Nr 223/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-01-19 13:26:35 | Data modyfikacji: 2006-01-19 13:28:57.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-01-19 13:29:26.
 
 Zarządzenie Nr 224/06 Wójta Gminy Raczki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-02-14 08:00:42.
 
 Zarządzenie Nr 225/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-14 08:01:58.
 
 Zarządzenie Nr 226/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2005 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 67, poz.725)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-03-01 10:56:08 | Data modyfikacji: 2006-03-07 14:52:44.
 
 Zarządzenie Nr 227/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2006-03-01 10:58:40.
 
 Zarządzenie Nr 228/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 marca 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2006-03-16 14:04:28.
 
 Zarządzenie Nr 229/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 marca 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-03-24 11:56:28.
 
 Zarządzenie Nr 230/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-04-04 13:58:07.
 
 Zarządzenie Nr 321/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-04-21 12:58:41.
 
 Zarządzenie nr 232/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-04-12 07:28:17.
 
 Zarządzenie Nr 233/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wronowie

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2006-04-12 07:29:36.
 
 Zarządzenie Nr 234/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-04-21 13:00:16.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-04-21 13:11:01.
 
 Zarządzenie Nr 235/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny "restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościwego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006".

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-04-13 15:46:45 | Data modyfikacji: 2006-04-21 13:10:18.
 
 Zarządzenie Nr 236/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie informacji o wykananiu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-04-28 15:10:18.
 
 Zarządzenie Nr 237/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 maja 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:02:43.
 
 Zarządzenie Nr 238/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 maja 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-05-22 11:51:25.
 
 Zarządzenie Nr 239/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 maja 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-05-22 11:58:39.
 
 Zarządzenie Nr 240/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-22 12:00:19.
 
 Zarządzenie Nr 241/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 maja 2006r. w sprawie wymagań, jaki powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-05-22 12:04:07.
 
 Zarządzenie Nr 242/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 maja 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-05-31 12:25:31.
 
 Zarządzenie Nr 243/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 maja 2006r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2005 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-31 12:33:06.
 
 Zarządzenie Nr 244/06 Wójta Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia rocznych – za 2005 rok-sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Raczki jest organizatorem

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-06-02 08:13:53 | Data modyfikacji: 2006-06-02 08:16:32.
 
 Zarządzenie Nr 245/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 czerwca 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-06-13 08:51:25.
 
 Zarządzenie Nr 246/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-06-21 07:52:54 | Data modyfikacji: 2006-06-21 07:53:39.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-06-21 12:42:15.
 
 Zarządzenie Nr 247/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-06-29 14:25:08.
 
 Zarządzenie Nr 248/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-06-29 14:26:53.
 
 Zarządzenie Nr 249/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-07-11 08:38:20 | Data modyfikacji: 2006-07-11 08:41:18.
 
 Zarzadzenie Nr 250/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-07-11 08:39:28.
 
 Zarządzenie Nr 251/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-07-11 08:41:02.
 
 Zarządzenie Nr 252/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-07-11 08:42:32.
 
 Zarządzenie Nr 253/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-07-17 14:33:17.
 
 Zarządzenie Nr 254/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2006-07-17 14:34:23.
 
 Zarządzenie Nr 255/06 Wójta Gminy raczki z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za I półrocze 2006 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-07-31 14:08:00.
 
 Zarządzenie Nr 256/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartały 2006r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-08-08 10:27:38.
 
 Zarządzenie Nr 257/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-08-11 12:41:08.
 
 Zarządzenie Nr 258/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-08-08 10:28:54 | Data modyfikacji: 2006-08-11 12:38:57.
 
 Zarządzenie Nr 259/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-08-11 12:46:46.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2006-08-11 12:47:28 | Data modyfikacji: 2006-08-11 12:50:11.
 
 Zarządzenie Nr 260/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 sierpnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:19:06.
 
 Zarządzenie Nr 261/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:20:32.
 
 Zarządzenie Nr 262/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:21:50.
 
 Zarządzenie Nr 263/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 września 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-09-06 10:45:59.
 
 Zarządzenie Nr 264/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 września 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-09-06 10:48:08.
 
 Zarządzenie Nr 265/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-09-19 11:35:39.
 
 Zarządzenie Nr 267/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 września 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego „Ulepszenia drogi Dowspuda, Szkocja, Planta”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-09-29 12:45:15.
 
 Zarządzenie Nr 268/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-10-05 13:37:07.
 
 Zarządzenie Nr 269/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-05 14:16:28 | Data modyfikacji: 2006-10-05 14:25:32.
 
Zobacz: Projekty uchwał 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-10-05 14:27:24 | Data modyfikacji: 2006-10-05 14:29:11.
 
 Zarządzenie Nr 270/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 października w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-10 08:37:23.
 
 Zarządzenie Nr 271/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 października 2006r. w sprawie zatrudnienia Pani Justyny Sadowskiej na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2006-10-27 11:29:40.
 
 Zarządzenie Nr 272/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-10-27 11:30:53.
 
 Zarządzenie Nr 273/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 października 2006r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartały 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-10-27 11:32:32.
 
 Zarządzenie Nr 274/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 października 2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2006-11-09 12:31:55 | Data modyfikacji: 2006-11-09 12:32:21.
 
 Zarządzenie Nr 275/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2006r. w sprawie przeprowadzenia wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miejscowości Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-11-09 12:36:12.
 
 Zarządzenie Nr 276/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-11-09 12:37:55.
 
 Zarządzenie Nr 277/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Przebudowa ulic Wita Stwosza i Ludwika Paca w zakresie kanalizacji deszczowej i ciągów pieszych"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-11-14 14:23:28.
 
 Zarządzenie Nr 278/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 listopada 2006r. w sprawie umorzenia w całości wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-11-14 14:26:50.
 
 Zarządzenie Nr 279/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie projektu budżetu Gminy Raczki na 2007r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:20:05.
 
 zarządzenie Nr 280/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-11-21 13:56:02.
 
 Zarządzenie Nr 281/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-11-21 13:57:42.
 
 Zarządzenie Nr 282/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-21 14:12:51.
 
 Zarządzenie Nr 283/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego "Remontu drogi Rudniki - Chodźki"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-11-24 08:35:11 | Data modyfikacji: 2006-11-24 08:41:56.
 
 Zarządzenie Nr 284/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-11-28 10:10:16.
 
 Zarządzenie Nr 285/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-11-23 10:09:56 | Data modyfikacji: 2006-11-23 10:10:59.
 
 Zarządzenie Nr 286/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Europejski Dom Spotkań Młodzieży - remont Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach (działka nr 528)"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-11-24 08:41:36.
 
 Zarządzenie Nr 287/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i adaptacją szamb w Raczkach - etap A"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-11-28 08:36:36.
 
 Zarządzenie Nr 288/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-11-30 13:23:22.
 
 Zarządzenie Nr 289/06 z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-11-28 13:26:35.
 
 Zarządzenie Nr 290/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 13:24:53.
 
Zobacz: Projekty uchwał 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-11-30 13:27:04 | Data modyfikacji: 2006-11-30 13:27:46.
 
 Zarządzenie Nr 291/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2006-12-28 11:43:23.
Data wprowadzenia: 2006-12-28 11:43:23
Autor: Jadwiga Szymulewska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska