Rok 2007

 
 Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:01:54.
 
 Zarządzenie Nr 2/06 Wójta Gminy raczki z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:51:08.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:52:00.
 
 Zarządzenie Nr 3/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:03:10.
 
 Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-01-16 13:51:00.
 
 Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2007-01-16 13:52:14.
 
 Zarządzenie Nr 6/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-18 13:17:46 | Data modyfikacji: 2007-01-18 13:23:49.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2007-01-18 13:24:07.
 
 Zarządzenie Nr 7/07 Wojta Gminy Raczki w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2007-01-18 13:25:41.
 
 Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie umorzenia w całości wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-01-31 15:05:01.
 
 Zarządzenie Nr 9/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie przeprowadzenia wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2007-01-31 15:06:43.
 
 Zarządzenie Nr 10/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-31 15:08:36.
 
 Zarządzenie Nr 11/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartały 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-02-07 10:30:48.
 
 Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-15 12:42:29.
 
 Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie zmiany projektu budżetu Gminy Raczki na 2007 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-02-15 12:45:05.
 
 Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-15 13:00:48.
 
 Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy Raczki w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-20 14:12:57 | Data modyfikacji: 2007-02-20 14:13:14.
 
Zobacz: projekty_uchwał 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2007-02-20 14:21:54 | Data modyfikacji: 2007-02-20 14:23:56.
 
 Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-03-05 12:41:39 | Data modyfikacji: 2007-03-16 08:50:40.
 
 Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raczki za 2006 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-03-16 08:50:18.
 
 Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-03-05 12:43:56.
 
 Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2007-03-05 12:21:59.
 
 Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2007-03-05 12:51:02 | Data modyfikacji: 2007-03-20 12:07:48.
 
 Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-03-20 12:07:29.
 
Zobacz: projekty_uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2007-03-20 12:08:09.
 
 Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 marca 2007r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2007-03-20 12:14:09.
 
 Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 marca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2007-03-20 12:17:21.
 
 Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 marca 2007r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-03-20 13:25:33.
 
 Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2007r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2007 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-04 08:37:02.
 
 Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 marca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2007-03-27 07:54:23.
 
 Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2007-04-04 08:19:00.
 
 Zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-04 09:18:41.
 
 Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-04 09:19:45.
 
Zobacz: projekty_uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2007-04-06 08:51:29.
 
 Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 kwietnia 2007r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2007r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-04-06 08:49:39 | Data modyfikacji: 2007-04-06 08:50:56.
 
 Zarządzenie Nr 31/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2007-04-25 11:20:10.
 
 Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-26 09:38:05.
 
 Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2007 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-04-30 09:29:08.
 
 Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-04-30 09:29:58.
 
 Zarządzenie Nr 35/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-04-30 09:30:47.
 
 Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-04-30 09:31:40.
 
 Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznych za 2006 rok-sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Raczki jest organizatorem

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-04-30 09:32:29.
 
 Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 maja 2007r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-05-09 14:49:38.
 
 Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-05-17 13:40:42.
 
 Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Sieć wodociągowa Planta - Szkocja”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2007-05-31 12:27:32.
 
 Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-06-08 13:01:24.
 
Zobacz: projekty_uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2007-06-08 13:02:05.
 
 Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego organizacji i obsługi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-06-13 12:49:18.
 
 Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Budowa studni głębinowej – studnia Raczki III”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2007-06-19 13:56:31.
 
 Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:47:53.
 
 Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:48:40.
 
 Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-07-12 14:10:58.
 
 Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-07-23 09:18:32.
 
 Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-07-23 09:21:24.
 
 Zarządzenie Nr 49/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia losowania 10 darmowych przydomowych oczyszczalni ścieków finansowanych w ramach projektu Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „ROSPUDA”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2007-07-23 09:22:35.
 
 Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2007 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-07-30 15:11:50.
 
 Zarządzenie Nr 51/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2007 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-07-30 15:12:41.
 
 Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2007-08-28 08:55:18 | Data modyfikacji: 2007-08-28 08:55:33.
 
 Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-08-28 08:56:25.
 
 Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żubrynku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2007-08-28 10:18:02.
 
 Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-08-30 07:36:57.
 
 Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-08-30 07:37:51.
 
 Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-08-30 09:00:39 | Data modyfikacji: 2007-08-30 09:00:53.
 
Zobacz: projekty_uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2007-08-30 09:02:08.
 
 Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 września 2007r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg Kurianki Pierwsze przez wieś Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Józefowo - Poddubówek

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2007-09-19 09:24:55.
 
 Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 września 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2007-09-19 09:26:04.
 
 Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 września 2007r. w sprawie powołania i wyznaczenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2007-09-19 10:16:37.
 
 Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 wrzesnia 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-09-26 13:21:24.
 
 Zarządzenie Nr 62/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-09-28 13:11:14.
 
 Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-09-28 13:13:24.
 
 Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-09-28 13:14:13.
 
 Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-10-16 12:28:03.
 
 Zarządzenie Nr 66/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 października 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartały 2007 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-11-19 09:32:53.
 
 Zarządzenie Nr 67/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-11-19 09:34:44.
 
Zobacz: projekty_uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2007-11-19 09:35:34.
 
 Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-11-19 09:37:15.
 
 Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2008 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-11-19 09:38:46.
 
 Zarządzenie Nr 70/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-11-19 09:39:46.
 
 Zarządzenie Nr 71/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-11-23 13:34:47.
 
 Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego remontu drogi Koniecbór – Józefowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2007-11-29 10:56:02.
 
 Zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-11-30 13:14:32.
 
 Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-11-30 13:15:58.
 
 Załącznik do Zarządzenia Nr 74/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-11-30 13:17:39 | Data modyfikacji: 2007-11-30 13:18:16.
 
 Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-12-07 11:18:21.
 
Zobacz: projekty_uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2007-12-07 11:18:54.
 
 Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-01-03 13:45:21.
 
 Zarządzenie Nr 77/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-01-03 13:46:34.
 
 Zarządzenie Nr 78/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-01-07 13:04:11.
Data wprowadzenia: 2008-01-07 13:04:11
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski