Rok 2006

 
Podatek rolny - podstawe obliczania podatku rolnego na obszarze gminy stanowi w roku 2006 średnia cena skupu żyta ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego z dnia 17 października 2005r. - 27,88 zł za 1 dt. (M.P. Nr 62, poz.867).  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-15 12:20:44 | Data modyfikacji: 2005-12-15 12:21:31.
 
 Podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-15 12:28:28 | Data modyfikacji: 2005-12-15 12:34:56.
 
 Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-15 12:47:10.
 
 Podatek od środków transportowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-15 12:16:18 | Data modyfikacji: 2005-12-15 12:47:53.
 
 Podatek od posiadania psów

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-15 12:32:17 | Data modyfikacji: 2005-12-15 12:48:09.
 
 Opłata targowa

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-15 12:52:46.
Formularze informacji i deklaracji podatkowych 
 Informacja - podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-12-15 12:59:29.
 
 Informacja - podatek rolny

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-15 13:05:12.
 
 Deklaracja - podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-15 13:22:29 | Data modyfikacji: 2005-12-15 13:25:09.
 
 Deklaracja - podatek rolny

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-15 13:28:19.
 
 Deklaracja - podatek leśny

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-15 13:13:57.
 
 Informacja - podatek leśny

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-15 13:35:22.
Data wprowadzenia: 2005-12-15 13:35:22
Autor: Marianna Zackiewicz
Opublikowane przez: Krystyna Majewska