> Za rok 2004

Za rok 2004

 
 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2004.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:38:30.
 
 
Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Raczki w 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Witold Bartoszewicz | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:40:12.
 
 
Informacja o wykonaniu zadań rzeczowych i finansowych za rok 2004 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Rogucka | Data wprowadzenia: 2005-03-08 12:48:08.
 
 
Informacja z wykonania zadań rzeczowych za rok 2004 przez Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Izabela Muszczynko | Data wprowadzenia: 2005-03-08 12:53:14.
 
 
Informacja z przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach za 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2005-03-08 13:00:03.
 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2005-03-08 13:04:50.
Data wprowadzenia: 2005-03-08 13:04:50
Autor: Mirosław Wądołowski
Opublikowane przez: Krystyna Majewska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl