Rok 2005

XXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 25 stycznia
2005r. 
 Protokół Nr XXIII/05 z XXIII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 25 stycznia 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 09:50:18.
 
 Załącznik Nr 1 - Informacja o działalności Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 09:52:04.
 
 Załącznik Nr 2 - Protokół z czynności wyjaśniających w związku ze skargą na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 09:55:11.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXIII/119/05 Rady Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 09:58:40.
 
 Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2004.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:00:37.
 
 Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Raczki w 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Witold Bartoszewicz | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:02:52.
 
 Załącznik Nr 6 - Wypowiedź Kierownika Biura Obsługi Szkół w Raczkach na XXIII Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Witold Bartoszewicz | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:04:19.
 
 Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:06:49.
 
 Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:07:49.
 
 Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Turystyki za 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:10:03.
 
 Załącznik Nr 10 - Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu za 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:11:13.
 
 Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr XXIII/120/05 Rady Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:13:36.
 
 Załącznik Nr 12 - Plan pracy Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Turystyki na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:15:34.
 
 Załącznik Nr 13 - Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:17:01.
XXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 24 lutego
2005r. 
 Protokół XXIV/05 z XXIV Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 24 lutego 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-03-08 12:09:30.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójtaz pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał rady

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-03-08 12:11:29.
 
 Załącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu zadań rzeczowych i finansowych za rok 2004 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Rogucka | Data wprowadzenia: 2005-03-08 12:14:16.
 
 Załącznik Nr 3 - Informacja z wykonania zadań rzeczowych za rok 2004 przez Gminny Osrodek Kultury w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Izabela Muszczynko | Data wprowadzenia: 2005-03-08 12:16:39.
 
 Załącznik Nr 4 - Informacja z przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach za 2004 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2005-03-08 12:19:17.
 
 Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2005-03-08 12:22:29.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXIV/121/05 Rady Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-03-08 12:28:24.
 
 Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXIV/122/05 Rady Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie sfinansowania udziału gminy w projekcie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-03-08 12:34:22.
XXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 17 marca 2005r. 
 Protokół XXV/05 z XXV Sesji rady Gminy Raczki w dniu 17 marca 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-03-29 10:41:41.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał rady

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-03-29 10:43:55.
 
 Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 - Statystyka pożarów i statystyka wyjazdów jednostek OSP

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-03-29 10:46:39.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr 123/05 Rady Gminy Raczki z dnia 17 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-03-29 10:49:58 | Data modyfikacji: 2005-03-29 10:54:04.
 
 Załącznik Nr 5 - Opinia RIO w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki projekcie budżetu na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-03-29 10:57:33.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr 124/05 Rady Gminy Raczki z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-03-29 10:52:59 | Data modyfikacji: 2005-03-29 10:54:23.
 
 Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr 125/05 Rady Gminy Raczki z dnia 17 marca 2005r. w sprawie przystapienia Gminy Raczki do Stowarzyszenia "Euroregion Niemen"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-03-29 11:00:14.
XXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 kwietnia
2005r. 
 Protokół Nr XXVI/05 z XXVI Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 19 kwietnia 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-29 12:39:11.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-29 12:40:58.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXVI/126/05 Rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie odwołania ławnika

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-29 12:43:32 | Data modyfikacji: 2005-04-29 12:47:39.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXVI/127/05 rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-29 12:47:11.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXVI/128/05 Rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie okreslenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju kultury oraz twórczości artystycznej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-29 12:51:33.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała nr XXVI/129/05 Rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-29 12:54:40.
 
 Załacznik Nr 6 - Uchwała Nr XXVI/130/05 Rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-29 13:03:31.
 
 Załącznik Nr 7 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o wykonaniu budżetu gminy za 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-29 13:05:31.
 
 Załącznik Nr 8 - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-29 13:07:02.
 
 Załącznik Nr 9 - Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-29 13:42:21.
 
 Załącznik Nr 10 - Opinia RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Raczki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-29 13:45:14.
 
 Załącznik Nr 11 -Uchwała Nr XXVI/131/05 Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-29 14:02:22.
XXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 7 czerwca
2005r. 
 Protokół XXVII/05 z XXVII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 7 czerwca 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-06-15 11:49:21.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-06-15 11:52:14.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała nr XXVII/132/05 Rady Gminy Raczki z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-06-15 11:54:52.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXVII/133/05 Rady Gminy Raczki z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-06-15 11:57:52.
 
 Plan Rozwoju Wsi Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-06-15 12:01:54.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXVII/134/05 Rady Gminy Raczki z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-06-15 12:05:40 | Data modyfikacji: 2005-06-15 12:07:18.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XXVII/135/05 Rady Gminy Raczki z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie skargi na Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-06-15 12:11:38.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki o zgloszonych żądaniach i wydanych decyzjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-06-15 12:14:40.
XXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 sierpnia
2005r. 
 Protokół XXVIII/05 z XXVIII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 30 sierpnia 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-09-09 14:57:09.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał rady podjętych w I półroczu 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-09-09 14:58:44.
 
 Załącznik Nr 2 - Zarządzenie Nr 178/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-09-09 15:01:42.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy Raczki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-09-09 15:05:34.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXVIII/136/05 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-09-09 15:15:15.
XXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 25
październia 2005r. 
 Protokół XXIX/05 z XXIX Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 25 października 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-11-08 08:30:28 | Data modyfikacji: 2005-11-29 13:32:07.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-11-08 08:31:26.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXIX/137/05 Rady Gminy Raczki z dnia 25 października 2005r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-11-08 08:34:20.
 
 Załącznik Nr 3 - Założenia do projektu budżetu gminy na 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-11-08 08:35:50.
 
 Załącznik Nr 4 - Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-11-08 08:37:12.
 
 Załącznik Nr 5 - Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-11-08 08:38:38.
 
 Załącznik Nr 6 - Informacja z urzędu Skarbowego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-11-08 08:40:00.
XXX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 listopada
2005r. 
 Protokół XXX/05 z XXX Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 29 listopada 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-07 12:57:32.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-07 12:58:32.
 
 Załącznik Nr 2 - Plan zimowego utrzymania dróg

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-12-07 12:59:16.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXX/138/05 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-12-07 13:02:21.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXX/139/05 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-07 13:04:41.
XXXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 14 grudnia
2005r. 
 Protokół XXXI/05 z XXXI Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 14 grudnia 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-29 08:07:15.
 
 Załączni Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-29 08:08:29.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXI/140/05 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-12-29 08:11:10.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXXI/141/05 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-12-29 08:14:10 | Data modyfikacji: 2005-12-29 08:17:37.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXXI/142/05 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępst oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-12-29 08:19:41.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XXXI/143/05 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-29 08:22:22.
XXXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 grudnia
2005r. 
 Protokół XXXII/05 z XXXII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 29 grudnia 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-01-05 09:37:57.
 
 Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:24:17.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXII/144/05 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:29:45.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXXII/145/05 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:31:28.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXXII/146/05 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wydatków, które nie wygasną z upływem 2005 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:33:58.
 
 Załącznik Nr 5 - Wyniki badania fizyczno - chemicznego wody

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:35:51.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003. . 
Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:35:51
Autor: Antoni Karaś
Opublikowane przez: Krystyna Majewska