Rok 2005

XXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 25 stycznia
2005r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:16:11 | Data modyfikacji: 2005-01-28 08:02:51.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:14:13.
XXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 15 lutego
2005r. 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-02-17 07:00:46.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie sfinansowania udziału gminy w projekcie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-02-17 07:02:33.
XXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 17 marca 2005r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-03-08 13:34:20.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie budżetu gminy na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-03-08 13:56:46 | Data modyfikacji: 2005-03-08 13:58:21.
XXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 kwietnia
2005r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie odwołania ławnika

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-11 13:05:32 | Data modyfikacji: 2005-04-11 13:30:28.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-11 13:06:58 | Data modyfikacji: 2005-04-11 13:07:35.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju kultury oraz twórczości artystycznej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-11 13:17:01 | Data modyfikacji: 2005-04-11 13:18:14.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-11 13:22:50.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-11 13:26:14.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-11 13:28:21.
XXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 7 czerca
2005r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-06-02 09:23:00.
 
 Projekt uchwaly Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-06-02 09:25:36.
 
 Załącznik - Plan Rozwoju Wsi Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-06-03 08:35:20.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie na działalność Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-06-02 09:28:23.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-06-03 08:32:40.
XXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 25
października 2005r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przedłużenia czasu obowiazywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-10-19 14:32:29 | Data modyfikacji: 2005-10-19 14:33:09.
XXX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 listopada
2005r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-11-24 08:25:40.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-11-24 08:27:53.
XXXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 14 grudnia
2005r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-12-02 11:44:06.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-12-02 11:48:50.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokośc i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-12-02 11:52:35 | Data modyfikacji: 2005-12-20 10:26:31.
XXXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 grudnia
2005r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2005-12-20 10:26:07.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-12-20 10:27:43.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wydatków, które nie wygasną z upływem 2005 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-12-20 10:28:43.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 . 
Data wprowadzenia: 2005-12-20 10:28:43
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska