Programy i zamierzenia

Programy i zamierzenia

 

Strategia rozwoju Gminy Raczki na lata 2000-2015 opracowana w ramach Stratrgii rozwoju Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda", którego współzałożycielem jest Gmina Raczki:

Uchwała w sprawie przyjęcia strategii Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-20 10:46:03.
 
 
Strategia rozwoju Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "ROSPUDA" na lata 2000 - 2015 - wyciąg (wyciąg zawiera informacje zawarte w strategii opracowanej dla trzech gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, dotyczące w szczególności Gminy Raczki)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-27 09:05:48 | Data modyfikacji: 2003-06-27 09:18:28.
 
 
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki na lata 2004 - 2009

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-26 14:29:52 | Data modyfikacji: 2003-06-27 09:18:28.
 
 
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2004 - 2015

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:51:42 | Data modyfikacji: 2003-06-27 09:18:28.
 
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:53:14 | Data modyfikacji: 2003-06-27 09:18:28.
 
 
Raport z wykonania „Gminnego Programu Ochrony Środowiska Gminy Raczki do roku 2015”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2009-01-29 11:23:25 | Data modyfikacji: 2003-06-27 09:18:28.
 
 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-11-10 07:28:07 | Data modyfikacji: 2003-06-27 09:18:28.
 
 
Uchwała Nr XXXV/150/06 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2009-01-29 11:25:17 | Data modyfikacji: 2009-11-10 07:27:06.
 
 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Raczki na lata 2004 - 2013

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2005-01-04 09:55:56 | Data modyfikacji: 2009-11-10 07:26:59.
 
 
Projekt "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z uzwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016".

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2010-01-26 17:10:01 | Data modyfikacji: 2009-11-10 07:26:59.
 
 
Projekt wieloletniego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki".

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2010-01-26 17:12:23 | Data modyfikacji: 2009-11-10 07:26:59.
 
 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 - 2015 ( załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010r.).

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-05-21 12:43:43 | Data modyfikacji: 2009-11-10 07:26:59.
 
 
Uchwała Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:40:20 | Data modyfikacji: 2009-11-10 07:26:59.
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:40:38 | Data modyfikacji: 2009-11-10 07:26:59.
 
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:40:57 | Data modyfikacji: 2009-11-10 07:26:59.
 
 
Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:19:07 | Data modyfikacji: 2009-11-10 07:26:59.
 
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-09-22 12:20:33 | Data modyfikacji: 2016-12-29 12:11:09.
 
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2014r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 12:11:28 | Data modyfikacji: 2016-12-29 12:11:09.
 
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2013r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 07:53:12 | Data modyfikacji: 2016-12-29 12:11:09.
 
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:32:09 | Data modyfikacji: 2016-12-29 12:11:09.
Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:32:09
Autor: Jan Bubrowski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl