Rok 2005

 
 Podatek rolny

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:29:27.
 
 Podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:33:51.
 
 Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:38:18.
 
 Podatek od środków transportowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:39:53.
 
 Uchwała Nr 12/05 z dnia 12 stycznia 2005r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białystoku - stwierdzenie nieważności, we wskazanych częściach Uchwały Nr XXI/108/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 11:40:03.
 
 Podatek od posiadania psów

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:41:26.
 
 Opłata targowa

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:42:43.
Wzory formularzy informacji i deklaracji
podatkowych 
 Informacja - podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:46:19.
 
 Informacja - podatek rolny

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:47:27.
 
 Informacja - podatek leśny

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:48:48.
 
 Deklaracja - podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:49:52.
 
 Deklaracja - podatek rolny

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:50:55.
 
 Deklaracja - podatek leśny

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:51:53.
Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:51:53
Autor: Marianna Zackiewicz
Opublikowane przez: Krystyna Majewska