Stan zatrudnienia

 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2018r. -

W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy,

2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 osoby (23,5 etatu), w tym:

Wójt,  Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osóby (4 etaty)
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 13 osób ( 12,5 etatów),
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 10 osób ( 9 etatów), w tym:
kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),
opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 3 osoby (3 etaty),
asystent rodziny 1 osoba (0,5 etatu)
pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).
3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach
 

Ogółem  8 osób (7,5 etatów), w tym:

 

1) kierownik   -  1 osoba ( 1/2 etatu)

2) pracownicy ekonom.- adm. - 3 osoby  ( 3 etaty)

3) kierowcy - 4 osoby ( 4 etaty)

4) umowa zlecenie  - 1 osoba

 

4.Szkoła Podstawowa w Raczkach
 

Ogółem 74 osób  ( 59,83 etatów ), w tym:

 

dyrektor – 1 osoba  (1 etat)
wicedyrektor – 1 osoba (1 etat)
nauczyciele  - 53 osób ( 40,08 etatów)

(w tym  12 nauczycieli z gimnazjum dopełnia etat – 6,61 etatów)
pracownicy administracji – 2 osoby ( 1,75 etatu)
pracownicy obsługi – 17 osób (16 etatów)

(w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo )

6)  umowa zlecenie – 2 osoby

  

5.Gimnazjum w Raczkach

 

Ogółem  29 osób ( 25,42 etatów), w tym:

 
dyrektor – 1 osoba ( 1 etat)
nauczyciele -  21 osób ( 17,42 etatów)

(w tym 12 nauczycieli uzupełnia etat w SP Raczki – 6,61 etatów)
pracownicy administracji – 2 osoby ( 2 etaty)
pracownicy obsługi – 5 osób ( 5 etaty)

 
 

6. Zakłady budżetowe:

  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 10 osób (10 etatów), w tym:

 kierownik - 1 osoba (1 etat),
 główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy działu finansowo - administracyjnego - 3 osoby (3 etaty),
 pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),
Konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 1 osoba ( 1 etat),
 Kierowcy - 1 osoba (1 etat),
 Robotnik gospodarczy - 1 osoba (1 etat),

                                                    Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (2,63 etatu), w tym:
 Dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy biblioteczni  - 1 osoby ( 1 etat),
 pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu),
księgowa -1 osoba ( 0,13 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 5 osób (3,38 etatu)
 dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)
pracownicy obsługi – 3 osoby (2,50 etatu)
księgowa – 1 osoba  (0,13 etatu)

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-09-25 10:08:37.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2017r. -

W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy,

2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 osoby (23,5 etatu), w tym:

Wójt,  Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osóby (4 etaty)
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 13 osób ( 12,5 etatów),
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 10 osób ( 9 etatów), w tym:
kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),
opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 3 osoby (3 etaty),
asystent rodziny 1 osoba (0,5 etatu)
pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).
3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach
 

Ogółem  12 osób (10,5 etatów), w tym:

 

1) kierownik   -  1 osoba ( 1/2 etatu)

2) pracownicy ekonom.- adm. - 3 osoby  ( 3 etaty)

3) kierowcy - 4 osoby ( 4 etaty)

4) opieka nad dowożeniem – 4 osoby (3 etaty)

4) umowa zlecenie  - 1 osoba

 

4.Szkoła Podstawowa w Raczkach
 

Ogółem 68 osób  ( 57,14 etatów ), w tym:

 

dyrektor – 1 osoba  (1 etat)
wicedyrektor – 1 osoba (1 etat)
nauczyciele  - 50 osób ( 39,39 etatów)

(w tym  10 nauczycieli z gimnazjum dopełnia etat – 1,68 etatów)
pracownicy administracji – 2 osoby ( 1,75 etatu)
pracownicy obsługi – 14 osób (14 etatów)

(w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwach )

6)  umowa zlecenie – 1 osoba

 

 

5.Gimnazjum w Raczkach

 

Ogółem  28 osób ( 24,10 etatów), w tym:

 
dyrektor – 1 osoba ( 1 etat)
nauczyciele -  20 osób ( 16,10 etatów)

(w tym 10 nauczycieli uzupełnia etat w SP Raczki – 1,68 et.)
pracownicy administracji – 2 osoby ( 2 etaty)
pracownicy obsługi – 5 osób ( 5 etaty)

 
 

6. Zakłady budżetowe:

  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 10 osób (9,5 etatów), w tym:

 kierownik - 1 osoba (1 etat),
 główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),
Konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 1 osoba ( 1 etat),
 Kierowcy - 2 osoby (1,5 etatu),
 Robotnik gospodarczy - 1 osoba (1 etat),

                                                    Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (2,63 etatu), w tym:
 Dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy biblioteczni  - 1 osoby ( 1 etat),
 pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu),
księgowa -1 osoba ( 0,13 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 5 osób (3,63 etatu)
 dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)
pracownicy obsługi – 3 osoby (2,75 etatu)
księgowa – 1 osoba  (0,13 etatu)

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:04:57.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2016r. -

W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy,

2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 osoby (23,5 etatu), w tym:

Wójt,  Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osóby (4 etaty)
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 13 osób ( 12,5 etatów),
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 10 osób ( 9 etatów), w tym:
kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),
opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 3 osoby (3 etaty),
asystent rodziny 1 osoba (0,5 etatu)
pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 12 osób ( 10,5 etatu), w tym:
kierownik - 1 osoba ( 0,5 etat),
pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
kierowcy – 4 osoby ( 4 etaty)
opieka nad dowożeniem – 4 osoby ( 3 etaty)

4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniająca 54 osoby ( 49,79 etatów), w tym:
dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
nauczyciele - 40 osób ( 36,04 etatów),
pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),
pracownicy obsługi - 10 osób (10 etatów).

 

5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajace 31 osób (29,02 etatów), w tym:
dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
nauczyciele - 22 osoby ( 20,02  etatu),
pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)

 

6. Zakłady budżetowe:

  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 10 osób (9,5 etatów), w tym:
 kierownik - 1 osoba (1 etat),
 główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),
Konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 1 osoba ( 1 etat),
 Kierowcy - 2 osoby (1,5 etatu),
 Robotnik gospodarczy - 1 osoba (1 etat),

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (2,63 etatu), w tym:
 Dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy biblioteczni  - 1 osoby ( 1 etat),
 pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu),
księgowa -1 osoba ( 0,13 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 5 osób (3,63 etatu)
 dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)
pracownicy obsługi – 3 osoby (2,75 etatu)
księgowa – 1 osoba  (0,13 etatu)

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2016-09-26 11:03:57.
 

 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2015r. -

W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 23 osoby (22,5 etatu), w tym:

Wójt,  Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osóby (4 etaty)
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 13 osób ( 12,5 etatów),
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 8 osób ( 7,5 etatu), w tym:
kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),
opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 2 osoby (2 etaty),
pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 12 osób ( 11 etatów), w tym:
kierownik - 1 osoba (1 etat),
pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
kierowcy – 4 osoby ( 4 etaty)
opieka nad dowożeniem – 4 osoby ( 3 etaty)

4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniająca 53 osoby ( 48,68 etatów), w tym:
dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
nauczyciele - 39 osób ( 34,93 etatów),
pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),
pracownicy obsługi - 10 osób (10 etatów).

 

5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajace 31 osób (29,51 etatów), w tym:
dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
nauczyciele - 22 osoby ( 20,51  etatu),
pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)

 

6. Zakłady budżetowe:

  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 10 osób (9,5 etatów), w tym:
 kierownik - 1 osoba (1 etat),
 główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),
 kierowcy - 2 osoby (1,5 etaty),
 pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby (2 etaty).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (2,63 etatu), w tym:
 kierownik - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy biblioteczni  - 1 osoby ( 1 etatu),
 pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu),
Księgowa -1 osoba ( 0,13 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 5 osób (3,63 etatu)
 dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)
pracownicy obsługi – 3 osoby (2,75 etatu)
księgowa – 1 osoba  (0,13 etatu)

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-09-21 10:08:49 | Data modyfikacji: 2015-09-21 10:09:19.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych
- według stanu na dzień 1 września 2014r. -
W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.
Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 22 pracowników (22 etatów), w tym:


• Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 4 osoby ( 4 etaty)
• pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osób (4 etatu)
• pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 10 osób ( 10 etatów),
• pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 9 osób ( 8,5 etatu), w tym:


• kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
• pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),
• opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),
• pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 3 osoby (3 etaty),
• pracownicy prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 12 osób ( 11 etatów), w tym:


• kierownik - 1 osoba (1 etat),
• pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
• kierowcy – 4 osoby ( 4 etaty)
• opieka nad dowożeniem – 4 osoby ( 3 etaty)
• umowa-zlecenie – 1 osoba


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniająca 53 osoby ( 48,22 etatów), w tym:


• dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
• nauczyciele - 39 osób ( 34,47 etatów),
• pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),
• pracownicy obsługi - 10 osób (10 etatów).


5. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniająca 32 osób (29,78 etatów), w tym:


• dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
• nauczyciele - 23 osoby ( 20,78 etatu),
• pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
• pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


6. Zakłady budżetowe:


1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach, zatrudniający 10 osób (10 etatów), w tym:


• kierownik - 1 osoba (1 etat),
• główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
• pracownicy działu finansowo - administracyjnego - 2 osoby (2 etaty),
• pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),
• kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
• pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoba (2 etaty).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


• kierownik - 1 osoba (1 etat),
• pracownicy biblioteczni - 2 osoby ( 1,5 etatu),
• pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zatrudniający 5 osoby (4.42 etatów)


• dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)
• pracownicy obsługi – 4 osoby ( 3,67 etatu)

 

 

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-09-15 09:04:22 | Data modyfikacji: 2014-09-15 09:05:38.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 


- według stanu na dzień 1 września 2013r. -


W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.


Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 22 pracowników (22 etatów), w tym:


·       Wójt,  Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 4 osoby ( 4 etaty)


·       pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osób (4 etatu)


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 10 osób ( 10 etatów),


·       pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 9 osób ( 8,5 etatu), w tym:


·       kierownik - 1 osoba ( 1 etat),


·       pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),


·       opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 3 osoby (3 etaty),


·       pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 12 osób ( 11 etatów), w tym:


·       kierownik - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),


·       kierowcy – 4 osoby ( 4 etaty)


·       opieka nad dowożeniem – 4 osoby ( 3 etaty)


·       umowa-zlecenie – 1 osoba


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniająca 52 osoby ( 46,72 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),


·       nauczyciele - 38 osób ( 32,97 etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),


·       pracownicy obsługi - 10 osób (10 etatów).


 


5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajaca 32 osób (30,03 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),


·       nauczyciele - 23 osoby ( 21,03  etatu),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


 


6. Zakłady budżetowe:


  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 10 osób (10 etatów), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        główny księgowy - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),


·        kierowcy - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoba (2 etaty).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu),


·        pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 5 osoby (4.42 etatów)


·        dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)


·       pracownicy obsługi – 4 osoby ( 3,67 etatu)

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-10-04 10:11:17.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 


- według stanu na dzień 1 września 2012r. -


W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.


Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 23 pracowników (22,5 etatów), w tym:


·       Wójt,  Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 4 osoby ( 4 etaty)


·       pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (4,5 etatu)


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 10 osób ( 10 etatów),


·       pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 8 osób ( 7,5 etatu), w tym:


·       kierownik - 1 osoba ( 1 etat),


·       pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),


·       opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 12 osób ( 10,25 etatów), w tym:


·       kierownik - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),


·       kierowcy – 4 osoby ( 3,5 etatu)


·       opieka nad dowożeniem – 4 osoby ( 2,75 etatu)


·       umowa-zlecenie – 1 osoba


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniająca 51 osób ( 45,23 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),


·       nauczyciele - 38 osób ( 32,48 etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),


·       pracownicy obsługi - 9 osób (9 etatów).


·       Umowa zlecenie – 1 osoba


5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajaca 31 osób (28,85 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),


·       nauczyciele - 22 osóby ( 19,85  etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


 


6. Zakłady budżetowe:


  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 12 osób (12 etatów), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        główny księgowy - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),


·        kierowcy - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoba (2 etaty).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu),


·        pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 3 osoby (2,50 etatów)


·        dyrektor - 1 osoba ( 3/4 etatu)


·       pracownicy obsługi – 2 osoby ( 1,75 etatu)


 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-10-09 10:49:17.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 


- według stanu na dzień 1 września 2011r. -


W gminie funkcjonuje 10 jednostek organizacyjnych, w tym: 7 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.


Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 pracowników (23,5 etatów), w tym:


·       Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 4 osoby ( 4 etaty)


·       pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 6 osób (5,5 etatu)


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 11 osób ( 11 etatów),


·       pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 7 osoby ( 6,5 etaty), w tym:


·       kierownik - 1 osoba ( 1 etat),


·       pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),


·       opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 1 osoba (0,5 etatu),


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 10 osób ( 9,25 etatów), w tym:


·       kierownik - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),


·       kierowcy – 3 osoby ( 3 etaty)


·       opieka nad dowożeniem – 3 osoby ( 2,25 etatu)


·       umowa-zlecenie – 1 osoby


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniające 48 osób ( 42,88 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),


·       nauczyciele - 35 osób ( 30,13 etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),


·       pracownicy obsługi - 9 osób (9 etatów).


·       Umowa zlecenie – 1 osoby


5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajaca 29 osób (28,39 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),


·       nauczyciele - 20 osoby ( 19,39  etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


6. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 10 osób (8,85 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 8 osób (6,85 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


7. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 10 osób ( 8,73 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 8 osób (6,85 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


8. Zakłady budżetowe:


  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 12 osób (12 etatów), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        główny księgowy - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),


·        kierowcy - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby (2 etaty).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu),


·        pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 3 osoby (2,50)


·        dyrektor - 1 osoba ( 3/4 etatu)


·       pracownicy obsługi – 2 osoby ( 1,75 etatu)

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-09-19 08:12:40.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 


- według stanu na dzień 1 września 2010r. -


W gminie funkcjonuje 10 jednostek organizacyjnych, w tym: 7 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.


Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 pracowników (24 etatów), w tym:


·       Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)


·       pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 6 osób (6 etatów)


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 12 osób ( 12 etatów),


·       pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:


·       kierownik - 1 osoba ( 1 etat),


·       pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),


·       opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 10 osób ( 9,25 etatów), w tym:


·       kierownik - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),


·       kierowcy – 3 osoby ( 3 etaty)


·       opieka nad dowożeniem – 3 osoby ( 2,25 etatu)


·       umowa-zlecenie – 2 osoby


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniające 46 osób ( 41,73 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),


·       nauczyciele - 33 osób ( 28,98 etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),


·       pracownicy obsługi - 9 osób (9 etatów).


·       Umowa zlecenie – 2 osoby


5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajaca 31 osób (30,35 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),


·       nauczyciele - 22 osoby ( 21,35  etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


·       umowa zlecenie  1 osoba


 


 


6. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 12 osób (11,18 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 10 osób (9,18 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


7. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 11 osób ( 9,61 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 9 osób (7,22 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


8. Zakłady budżetowe:


  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 11 osób (11 etatów), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        główny księgowy - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),


·        kierowcy - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba (1 etat).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu),


·        pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 3 osoby (2,25)


·        dyrektor - 1 osoba ( 3/4 etatu)


·       pracownicy obsługi – 2 osoby ( 1,5 etatu)

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-09-23 13:34:03.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 


- według stanu na dzień 1 września 2009r. -


W gminie funkcjonuje 10 jednostek organizacyjnych, w tym: 7 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.


Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 pracowników (23,5 etatów), w tym:


·       Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)


·       pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 6 osób (6 etatów)


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 12 osób ( 11,5 etatów),


·       pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:


·       kierownik - 1 osoba ( 1 etat),


·       pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),


·       opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 10 osób ( 9,25 etatów), w tym:


·       kierownik - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),


·       kierowcy – 3 osoby ( 3 etaty)


·       opieka nad dowożeniem – 3 osoby ( 2,25 etatu)


·       umowa-zlecenie – 2 osoby


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniające 47 osób ( 41,93 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),


·       nauczyciele - 34 osób ( 29,18 etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),


·       pracownicy obsługi - 9 osoby (9 etatów).


5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajaca 31 osób (29,94 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),


·       nauczyciele - 22 osoby ( 20,94  etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


 6. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 12 osób (9,73 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 10 osób (7,73 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


7. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 12 osób ( 9,22 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 10 osób (7,22 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


8. Zakłady budżetowe:


  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 11 osób (11 etatów), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        główny księgowy - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),


·        kierowcy - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba (1 etat).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu),


·        pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 3 osoby (2,25)


·        dyrektor - 1 osoba ( 3/4 etatu)


·       pracownicy obsługi – 2 osoby ( 1,5 etatu)

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2009-09-16 11:31:49 | Data modyfikacji: 2009-09-16 11:33:50.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2008r. -

W gminie funkcjonuje 10 jednostek organizacyjnych, w tym: 7 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 21 pracowników (20,5 etatów), w tym:

 • Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
 • pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (5 etatów)
 • pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 12 osób ( 11,5 etatów),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba ( 1 etat).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:

 • kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
 • pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),
 • opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 10 osób ( 8,89 etatów), w tym:

 • kierownik - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
 • kierowcy- 3 osoby ( 3 etaty),
 • opieka nad dowożeniem - 3 osoby (1,89 etatu),
 • umowa - zlecenie - 2 osoby.

4. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniające 32 osób ( 30,46 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
 • nauczyciele - 23 osób ( 21,46 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
 • pracownicy obsługi - 5 osoby (5 etatów).

5. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniajaca 46 osoby (40,87 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
 • nauczyciele - 34 osób ( 29,12 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatów),
 • pracownicy obsługi - 8 osób (8 etatów)

6. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 13 osób (10,17 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 11 osób (7,22 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

7. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 12 osób ( 9,22 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 10 osób (7,22 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

8. Zakłady budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 11 osób (11 etatów), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),
 •  kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba (1 etat).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (4 etaty), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu), w tym 1 osoba (0,5 etatu - filia biblioteki w Kuriankach),
 •  pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, zatrudniający 3 osoby (3 etaty) 

 •  dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy obsługi - 2 osoby (2 etaty).
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2008-09-22 08:04:37.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2007r. -

W gminie funkcjonuje 12 jednostek organizacyjnych, w tym: 9 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 21 pracowników (20,5 etatów), w tym:

 • Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
 • pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (5 etatów)
 • pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 12 osób ( 11,5 etatów),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba ( 1 etat).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:

 • kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
 • pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),
 • opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 10 osób ( 8,89 etatów), w tym:

 • kierownik - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty),
 • opieka nad dowożeniem - 3 osoby (1,89 etatu),
 • umowa - zlecenie - 2 osoby.

4. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniające 34 osób ( 32,67 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
 • nauczyciele - 25 osób ( 23,67 etatów), w tym 2 osoby na zastępstwie,
 • pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
 • pracownicy obsługi - 5 osoby (5 etatów).

5. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniajaca 42 osoby (37,66 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
 • nauczyciele - 31 osób ( 25,91 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatów),
 • pracownicy obsługi - 8 osób (8 etatów)

6. Szkoła Podstawowa w Żubrynku, zatrudniająca 11 osób (10,67 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (8,67 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

7. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 10 osób (10,42 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 8 osób (8,42 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

8. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 10 osób ( 9,37 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 8 osób (7,37 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

9. Szkoła Podstawowa w Wierciochach, zatrudniająca 9 osób ( 7,90 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat)
 • nauczyciele - 7 osób (5,90 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

Zakłady budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 11 osób (11 etatów), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),
 •  kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba (1 etat).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (4 etaty), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu), w tym 1 osoba (0,5 etatu - filia biblioteki w Kuriankach),
 •  pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, zatrudniający 3 osoby (3 etaty) 

 •  dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy obsługi - 2 osoby (2 etaty).
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2007-09-24 14:00:20.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2006r. -

W gminie funkcjonuje 12 jednostek organizacyjnych, w tym: 9 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 21 pracowników (21 etatów), w tym:

 • Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
 • pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (5 etatów)
 • pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 11 osób ( 11 etatów),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby ( 2 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:

 • kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
 • pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),
 • opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 7 osób ( 7 etatów), w tym:

 • kierownik - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty).

4. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniające 38 osób ( 36,22 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
 • nauczyciele - 25 osób ( 23,22 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
 • pracownicy obsługi - 7 osoby (7 etatów).

5. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniajaca 43 osoby (40,08 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
 • nauczyciele - 29 osób ( 26,33 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatów),
 • pracownicy obsługi - 10 osób (10,0 etatów)

6. Szkoła Podstawowa w Żubrynku, zatrudniająca 11 osób (10,21 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (8,21 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

7. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 11 osób (10,34 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (8,34 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

8. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 10 osób ( 10,13 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 8 osób (8,13 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

9. Szkoła Podstawowa w Wierciochach, zatrudniająca 10 osób ( 9,12 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat)
 • nauczyciele - 8 osób (7,12 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

Zakłady budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 11 osób (11 etatów), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),
 •  kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba (1 etat).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (4 etaty), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu), w tym 1 osoba (0,5 etatu - filia biblioteki w Kuriankach),
 •  pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

 •  dyrektor - 1 osoba

 

 

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Elżbieta Śieńkowska | Data wprowadzenia: 2006-10-02 13:35:31.
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 2 stycznia 2006r. -

W gminie funkcjonuje 12 jednostek organizacyjnych, w tym: 9 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 21 pracowników (21 etatów), w tym:

 • Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
 • pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (5 etatów)
 • pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 11 osób ( 11 etatów),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby ( 2 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:

 • kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
 • pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),
 • opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 8 osób ( 7,26 etatów), w tym:

 • kierownik - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 3,26 etatów).

4. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniające 32 osoby ( 29,27 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
 • nauczyciele - 24 osób ( 21,27 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
 • pracownicy obsługi - 4 osoby (4 etaty).

5. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniajaca 38 osób (35,9 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
 • nauczyciele - 26 osób ( 24,15 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatów),
 • pracownicy obsługi - 8 osób (8,0 etatów)

6. Szkoła Podstawowa w Żubrynku, zatrudniająca 11 osób (9,14 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (7,14 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

7. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 10 osób (9,06 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 8 osób (7,06 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

8. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 9 osób ( 8,05 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 7 osób (6,05 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

9. Szkoła Podstawowa w Wierciochach, zatrudniająca 10 osób ( 8,61 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat)
 • nauczyciele - 8 osób (6,61 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

Zakłady budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 12 osób (12 etatów), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),
 •  kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby (2 etaty).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (4 etaty), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu), w tym 1 osoba (0,5 etatu - filia biblioteki w Kuriankach),
 •  pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

 •  dyrektor - 1 osoba

 

 

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2006-01-06 10:07:07 | Data modyfikacji: 2006-01-06 10:12:49.
 

W gminie funkcjonuje 12 jednostek organizacyjnych, w tym: 9 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy,2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 20 pracowników (20 etatów), w tym:

 • Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
 • pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (5 etatów)
 • pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy 10 osób ( 10 etatów), w tym pracownicy prowadzący również zadania zlecone - 4 osoby (4 etaty),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby ( 2 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:

 • kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
 • pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),
 • opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 6 osób ( 6 etatów), w tym:

 • kierownik - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby ( 2 etaty).

Biuro zatrudnia również 2 osoby (umowa - zlecenie) zapewniające opiekę podczas dowożenia uczniów do szkół.

4. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniające 27 osób ( 25,11 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
 • nauczyciele - 19 osób ( 17,11 etatu),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
 • pracownicy obsługi - 4 osoby (4 etaty).

5. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniajaca 37 osób (35,08 etatu), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
 • nauczyciele - 25 osób ( 23,33 etatu),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),
 • pracownicy obsługi - 8 osób.

6. Szkoła Podstawowa w Żubrynku, zatrudniająca 11 osób (9,1 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (7,1 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

7. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 11 osób (9,56 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (7,56 etetu),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

8. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 10 osób ( 9,5 etatu), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 8 osób (7,5 etatu),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

9. Szkoła Podstawowa w Wierciochach, zatrudniająca 9 osób ( 8 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba,
 • nauczyciele - 7 osób (6 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

Zakłady budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 12 osób (12 etatów), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 3 osoby (3 etaty),
 •  pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),
 •  kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoby (1 etaty).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu), w tym 1 osoba (0,5 etatu - filia biblioteki w Kuriankach),
 •  pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

 •  dyrektor - 1 osoba

 

 

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-10-19 14:24:11 | Data modyfikacji: 2006-05-25 08:16:49.
Data wprowadzenia: 2004-10-19 14:24:11
Data modyfikacji: 2006-05-25 08:16:49
Opublikowane przez: Krystyna Majewska