Rok 2005

 
 Zarządzenie nr 144/05 Wojta Gminy Raczki z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzinska | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:05:24.
 
 Zarządzenie Nr 145/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji projektu dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-01-18 08:10:33.
 
 Zarządzenie Nr 146/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-01-18 08:12:15 | Data modyfikacji: 2005-01-20 13:41:57.
 
 Zarządzenie Nr 147/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-01-18 08:21:25.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-01-18 08:22:08 | Data modyfikacji: 2005-06-03 07:19:04.
 
 Zarządzenie Nr 148/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-02 12:01:48.
 
 Zarządzenie Nr 149/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-17 06:54:44 | Data modyfikacji: 2005-02-17 06:56:56.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-02-17 06:57:41 | Data modyfikacji: 2005-06-03 07:19:52.
 
 Zarządzenie Nr 150/05 Wójta Gminy Raczki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2005-02-28 11:21:13.
 
 Zarządzenie Nr 151/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 60, poz.817)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-03-02 12:45:47 | Data modyfikacji: 2005-03-18 10:56:06.
 
 Zarządzenie Nr 152/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-03-08 13:20:03.
 
 Zarządzenie Nr 153/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-03-08 13:22:29.
 
 Zarządzenie Nr 154/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 marca 2005r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-03-08 13:24:43.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-03-08 13:25:50 | Data modyfikacji: 2005-06-03 07:20:23.
 
 Zarządzenie Nr 155/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2005r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-03-31 15:11:48.
 
 Zarządzenie Nr 156/05 Wójta Gminy raczki z dnia 22 marca 2005r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-03-29 11:03:00.
 
 Zarządzenie Nr 157/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzania dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-06 09:29:26 | Data modyfikacji: 2005-04-06 09:46:18.
 
 Zarządzenie Nr 158/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany harmonogramu realiza cji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-06 09:31:30.
 
 Zarządzenie Nr 159/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2005r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-06 09:33:40.
 
 Zarządzenie Nr 160/05 Wójta Gminy Raczki w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-11 12:56:49.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-04-11 12:58:16 | Data modyfikacji: 2005-06-03 07:21:11.
 
 Zarządzenie Nr 161/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-29 14:07:02.
 
 Zarządzenie Nr 162/05 Wójta Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-29 14:12:52.
 
 Zarządzenie Nr 163/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty części wierzytelności z tytułu należnosci pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-04-29 14:16:19.
 
 Zarządzenie Nr 164/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 maja 2005r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-05-10 12:21:40 | Data modyfikacji: 2005-05-10 13:20:35.
 
 Zarządzenie Nr 165/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego "Budowy ulicy Słoneczna, Nowe Osiedle - I Etap"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-05-10 13:23:00.
 
 Zarządzenie Nr 166/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 maja 2005r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-06-02 09:40:27.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-06-02 09:43:38 | Data modyfikacji: 2005-06-03 07:22:04.
 
 Zarządzenie Nr 167/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-06-08 14:45:44 | Data modyfikacji: 2005-06-08 14:56:57.
 
 Zarządzenie Nr 168/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 maja 2005r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Wierciochy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-06-08 14:49:25.
 
 Zarządzenie Nr 169/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-06-08 14:56:13.
 
 Załącznik - Plan Ochrony Zabytków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-07-19 13:46:43.
 
 Zarządzenie Nr 170/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-06-08 14:59:16 | Data modyfikacji: 2005-07-19 13:41:34.
 
 Zarządzenie Nr 171/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-06-21 11:58:57 | Data modyfikacji: 2005-07-19 13:38:43.
 
 Zarządzenie Nr 172/05 Wójta Gminy Raczki w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-06-21 12:05:16 | Data modyfikacji: 2005-07-19 13:37:57.
 
 Zarządzenie Nr 173/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-07-01 12:01:00 | Data modyfikacji: 2005-07-19 13:37:05.
 
 Zarządzenie Nr 174/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zakresie dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-07-11 07:28:47 | Data modyfikacji: 2005-07-19 13:36:22.
 
 Zarządzenie Nr 175/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-07-11 07:37:14 | Data modyfikacji: 2005-07-19 13:35:31.
 
 Zarządzenie Nr 176/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-07-11 07:41:57 | Data modyfikacji: 2005-07-19 13:34:58.
 
 Zarządzenie Nr 177/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-08-19 07:27:42 | Data modyfikacji: 2005-08-19 07:29:07.
 
 Zarządzenie Nr 178/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-08-19 07:37:25.
 
 Zarządzenie Nr 179/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-08-19 07:40:11.
 
 Zarządzenie Nr 180/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-08-19 07:42:46.
 
 Zarządzenie Nr 181/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zakresie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-09-01 13:43:59.
 
 Zarządzenie Nr 182/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wronowie

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-09-01 13:45:24.
 
 Zarządzenie Nr 183/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-09-01 13:46:30.
 
 Zarządzenie Nr 184/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-09-01 13:47:32.
 
 Zarządzenie Nr 185/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 września 2005r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-09-09 15:17:35.
 
 Zarządzenie Nr 186/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 wrzesnia 2005r. w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwały

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-09-09 15:21:11.
 
 Zarządzenie Nr 187/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-09-15 12:37:34.
 
 Zarządzenie Nr 188/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-09-28 07:54:11.
 
 Zarządzenie Nr 189/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-10-13 07:38:44.
 
 Zarządzenie Nr 190/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2005r.w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-10-13 07:41:51.
 
 Zarządzenie Nr 191/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-10-13 07:43:47.
 
 Zarządzenie Nr 192/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-10-13 07:44:59.
 
 Zarządzenie Nr 193/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 października 2005r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-10-19 14:12:18.
 
 Zarządzenie Nr 194/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 października 2005r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-10-19 14:14:57.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-10-19 14:34:25.
 
 Zarządzenie Nr 195/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 października 2005r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-10-19 14:51:19.
 
 Zarządzenie Nr 196/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-10-26 07:15:55.
 
 Zarządzenie Nr 197/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-11-08 08:06:14.
 
 Zarządzenie Nr 198/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 października 2005r. w sprawie przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-11-08 08:13:28.
 
 Zarządzenie Nr 199/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego "Modernizacji drogi rolniczej Stoki - Kurianki Pierwsze"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-11-17 13:12:14.
 
 Zarządzenie Nr 200/05 Wojta Gminy Raczki w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-11-17 13:18:24.
 
 Zarzadzenie Nr 201/05 Wójta Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-11-17 13:19:42.
 
 Zarządzenie Nr 202/05 Wójta Gminy Raczki w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-11-17 13:26:30.
 
 Zarządzenie Nr 203/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-11-24 08:17:47 | Data modyfikacji: 2005-11-24 08:20:49.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-11-24 08:19:11.
 
 Zarządzenie Nr 204/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie organizacji obsługi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-12-07 13:09:04.
 
 Zarządzenie Nr 205/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-12-01 12:37:58 | Data modyfikacji: 2005-12-01 12:49:49.
 
 Zarządzenie Nr 206/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-12-01 12:40:46 | Data modyfikacji: 2005-12-01 12:52:37.
 
 Zarządzenie Nr 207/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-02 11:13:41.
 
 Zarządzenie Nr 208/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania projektów uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-02 11:15:12.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-12-02 11:15:41.
 
 Zarządzenie Nr 209/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-12-20 10:10:51.
 
 Zarządzenie Nr 210/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, współfinansowanego w ramach Działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004 - 2006"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-12-20 10:15:21.
 
 Zarządzenie Nr 211/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie zamiany i nabycia nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-12-20 10:16:38.
 
 Zarządzenie Nr 212/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-20 10:18:07.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-12-20 10:18:39.
 
 Zarządzenie Nr 213/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-12-20 10:19:59.
 
 Zarządzenie Nr 214/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-30 12:44:26.
 
 Zarządzenie Nr 215/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-12-30 12:46:28.
 
 Zarządzenie Nr 216/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie częściowego umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-12-30 12:48:56.
 
 Zarządzenie Nr 217/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-01-05 10:48:38.
 
 Zarządzenie Nr 218/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-01-06 09:37:23.
Data wprowadzenia: 2006-01-06 09:37:23
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska