Rok 2005

 
 Uchwała Nr XXIII/119/05 Rady Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-02 11:44:00.
 
 Uchwała Nr XXIII/120/05 Rady Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-02 11:45:17.
 
 Uchwała Nr XXIV/121/05 Rady Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 51, poz.689)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-02-25 07:32:08 | Data modyfikacji: 2005-03-08 13:06:19.
 
 Uchwała Nr XXIV/122/05 Rady Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie sfinansowania udziału gminy w projekcie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-02-25 07:34:17.
 
 Uchwała Nr XXIV/123/05 Rady Gminy Raczki z dnia 17 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 78, poz.1010)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-03-24 07:27:38 | Data modyfikacji: 2005-04-07 08:23:50.
 
 Uchwała Nr XXV/124/05 Rady Gminy Raczki z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2005r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 78, poz. 1011)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-03-24 07:31:07 | Data modyfikacji: 2005-04-07 08:22:57.
 
 Uchwała Nr XXV/125/05 Rady Gminy Raczki z dnia 17 marca 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Raczki do Stowarzyszenia "Euroregion Niemen"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-03-24 07:33:36.
 
 Uchwała Nr XXVI/126/05 Rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie odwołania ławnika

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-22 10:31:28.
 
 Uchwała Nr XXV/127/05 Rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-22 10:33:20 | Data modyfikacji: 2005-04-22 10:45:15.
 
 Uchwała Nr XXVI/128/05 Rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju kultury oraz twórczości artystycznej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 118, poz.1441)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-22 10:38:41 | Data modyfikacji: 2005-05-19 11:40:46.
 
 Uchwała Nr XXVI/129/05 Rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-22 10:40:54.
 
 Uchwała Nr XXVI/130/05 Rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-22 10:44:27.
 
 Uchwała Nr XXVI/131/05 Rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-22 10:56:05.
 
 Uchwała Nr XXVII/132/05 Rady Gminy Raczki z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-06-15 12:26:53.
 
 Uchwała Nr XXVII/133/05 Rady Gminy Raczki z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henrtk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-06-15 12:30:54 | Data modyfikacji: 2005-06-15 12:31:57.
 
 Załącznik - Plan Rozwoju Wsi Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-06-15 12:53:05.
 
 Uchwała Nr XXVII/134/05 Rady Gminy Raczki z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2005r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 153, poz.1791)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-06-27 14:54:33 | Data modyfikacji: 2005-09-09 15:07:30.
 
 Uchwała Nr XXVII/135/05 Rady Gminy Raczki z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie skargi na Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Taresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-06-15 13:01:34 | Data modyfikacji: 2005-09-09 15:07:13.
 
 Uchwała Nr XXVIII/136/05 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 201, poz.2273)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-09-09 15:09:50 | Data modyfikacji: 2005-11-08 08:50:41.
 
 Uchwała Nr XXIX/137/05 Rady Gminy Raczki z dnia 25 października 2005r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-11-08 08:26:54.
 
 Uchwała Nr XXX/138/05 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 258, poz.2942)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-12-02 11:06:02 | Data modyfikacji: 2005-12-15 13:36:30.
 
 Uchwała Nr XXX/139/05 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 258, poz.2943)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-12-02 11:07:25 | Data modyfikacji: 2005-12-15 13:37:14.
 
 Uchwała Nr XXXI/140/05 Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-12-20 09:50:37.
 
 Uchwała Nr XXXI/141/05 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-12-20 09:52:44.
 
 Uchwała Nr XXXI/142/05 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępst oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl.z 2006r. Nr 12, poz.169)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-12-20 09:56:30 | Data modyfikacji: 2006-01-19 09:36:19.
 
 Uchwała Nr XXXI/143/05 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-20 09:58:41.
 
 Uchwała Nr XXXII/144/05 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-01-05 09:42:28 | Data modyfikacji: 2006-01-19 09:31:35.
 
 Uchwała Nr XXXII/145/05 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 12, poz.169)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-01-05 09:43:39 | Data modyfikacji: 2006-02-08 12:00:49.
 
 Uchwała Nr XXXII/146/05 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wydatków, które nie wygasną z upływem 2005 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-01-05 09:45:00.
Data wprowadzenia: 2006-01-05 09:45:00
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska