Za rok 2003

 
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:00:46.
 
 Informacja z przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych GOPS w Raczkach za rok 2003.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:02:57.
 
 Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Raczki w 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Witold Bartoszewicz | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:04:29.
 
 Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za rok 2003 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Rogucka | Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:41:40.
 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:43:33.
Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:43:33
Autor: Mirosław Wądołowski
Opublikowane przez: Krystyna Majewska