Rok 2004

XIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 10 lutego
2004r. 
 Protokół XIV/04 z XIV Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 10 lutego 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:10:20 | Data modyfikacji: 2004-03-30 11:02:26.
 
 Załącznik Nr 1 - Informacja Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:20:00 | Data modyfikacji: 2004-02-19 13:25:48.
 
 Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:25:10.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XIV/71/04 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:29:02.
 
 Załącznik Nr 4 - Informacja z przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych GOPS w Raczkach za rok 2003.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:31:41.
 
 Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Raczki w 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Witold Bartoszewicz | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:36:56.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XIV/72/04 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:39:33.
 
 Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XIV/73/04 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-02-19 13:43:01.
 
 Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XIV/74/04 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie diet dla sołtysów

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-19 14:01:58.
 
 Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-19 14:04:08.
 
 Załącznik Nr 10 - Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu za 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-19 14:06:22.
 
 Załączniki Nr 11 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Turystyki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-19 14:08:31.
 
 Załącznik Nr 12 - Uchwała Nr XIV/75/04 z dnia 10 lutego 2004r.w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-19 14:10:52.
 
 Załącznik Nr 13 - Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-19 14:13:31.
 
 Załącznik Nr 14 - Plan pracy Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Turystyki na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-19 14:15:29.
XV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 16 marca 2004r. 
 Protokół z XV Sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-04-20 12:34:52.
 
 Załącznik Nr 1 - Informacja Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:03:52.
 
 Załącznik Nr 3 - Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za rok 2003 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Rogucka | Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:06:02.
 
 Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:09:28.
 
 Załącznik Nr 5 - Protokół kontroli

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:10:27 | Data modyfikacji: 2004-03-30 10:55:27.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XV/76/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:14:06 | Data modyfikacji: 2004-03-30 10:16:27.
 
 Załącznik Nr 7 - Opinia Komisji Ośwaity, Pomocy Społecznej i Budżetu dotycząca projektu budżetu Gminy Raczki na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:23:00.
 
 Załacznik Nr 8 - Uchwała Nr RIO.V.3/15/04

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:26:43.
 
 Załączniki Nr 9 - Uchwała Nr XV/77/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:21:18 | Data modyfikacji: 2004-03-30 10:28:18.
 
 Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr XV/78/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 marca 2004r. w sprawie sfinansowania zadania p.n. "Remont Szkoły Podstawowej w Jaśkach z udziałem środkow Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Edukacja.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-03-30 10:32:28.
XVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 20 kwietnia
2004r. 
 Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 20 kwietnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-04-26 12:49:24.
 
 Załącznik Nr 1 - Informacja o działalności Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-04-26 12:50:36.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XVI/79/04 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-26 13:00:28.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XVI/80/04 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-26 13:02:37.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XVI/81/04 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-26 13:06:57.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XVI/82/04 w sprawie uchwalenia programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-04-26 13:09:05.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XVI/83/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-04-26 13:12:48.
 
 Załącznik Nr 7 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o wykonaniu budżetu gminy za 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-04-26 13:14:53.
 
 Załącznik Nr 8 - Wniosek o udzielenie absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-04-26 13:15:54.
 
 Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr RIO.V./5/04/04

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-04-26 13:45:42.
 
 Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr RIO.V.4A/7/04

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-04-26 13:47:43.
 
 Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr XVI/84/04 w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-26 13:50:44.
 
 Załącznik Nr 12 - Uchwała Nr XVI/85/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2004-04-26 13:52:47.
XVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 17 czerwca
2004r. 
 Protokół XVII/04 z XVII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 17 czerwca 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-06-24 10:44:34.
 
 Załącznik Nr 1 - Informacja Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-06-24 10:47:05.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Gminy Raczki z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-24 10:50:58.
 
 Załacznik nr 3 - Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Gminy Raczki z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-24 10:53:39.
XVIII Sesja rady Gminy Raczki w dniu 31 sierpnia
2004r. 
 Protokół XVIII/04 z XVIII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 31 sierpnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-09-15 14:58:12.
 
 Załącznik Nr 1 - Informacja Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-09-15 14:59:41.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XVIII/88/04 Rady Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-09-15 15:04:38.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XVIII/89/04 Rady Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-09-15 15:07:15.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XVIII/90/04 Rady Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-09-15 15:09:41.
 
 Załacznik Nr 5 - Zarządzenie Nr 114/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-15 15:12:54.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr RIO.V./4/4/04 - str.1

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-15 15:17:03 | Data modyfikacji: 2004-09-15 15:20:29.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr RIO.V./4/4/04 - str.2

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-15 15:19:02 | Data modyfikacji: 2004-09-15 15:21:26.
 
 Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XVIII/91/04 Rady Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zaciagnięcia kredytu krótkoterminowego na wspólfinansowanie zadania pod nazwą: "Budowa sieci wodociagowej we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz z rozbudową stacji wodociągowej we wsi Wierciochy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-15 15:25:06.
 
 Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XVIII/92/04 Rady Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-15 15:26:56.
 
 Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-09-15 15:29:57.
XIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 września
2004r. 
 Protokół XIX/04 z XIX Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 27 września 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-10-12 09:31:16.
 
 Załącznik Nr 1 - Informacja Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-10-12 09:32:12.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XIX/94/04 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-10-12 09:53:23.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XIX/95/04 z dnia 27 września 2004r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-10-12 09:55:05 | Data modyfikacji: 2004-10-12 09:56:59.
 
 Załączni Nr 4 - Uchwała Nr XIX/96/04 z dnia 27 wrzesnia 2004r. w sprawie szczególowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-10-12 09:59:45.
 
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-12 10:01:58.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIX/97/04 z dnia 27 września 2004r. - Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2004 - 2015.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-12 10:14:06.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XIX/98/04 z dnia 27 września 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-12 10:16:48.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIX/98/04 z dnia 27 września 2004r. - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-12 10:18:40.
 
 Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XIX/99/04 z dnia 27 września 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-10-12 10:23:28.
 
 Załącznik Nr 8 - Założenia do projektu budżetu gminy na lata 2005 - 2006.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-10-12 10:25:03.
XX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 16 listopada
2004r. 
 Protokół XX/04 z XX Sesji Rady Gminy w dniu 16 listopada 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:48:50.
 
 Załącznik Nr 1 - Informacja Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:49:58.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XX/100/04 z dnia 16 listpada 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:53:28 | Data modyfikacji: 2004-12-02 12:56:41.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała nr XX/101/04 z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:55:48.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XX/102/04 z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:59:17.
 
 Załącznik Nr 5 - Plan zimowego utrzymania dróg

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-12-02 13:00:06.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XX/103/04 z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 13:02:06.
XXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 7 grudnia
2004r. 
 Protokół XXI/04 z XXI Sesji Rady Gmin y Raczki w dniu 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:30:42.
 
 Załącznik Nr 1 - Informacja Wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:31:37.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXI/104/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:36:48 | Data modyfikacji: 2004-12-27 12:39:42.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXI/105/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:38:56 | Data modyfikacji: 2004-12-27 12:40:05.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXI/106/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymelewska | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:42:26.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XXI/107/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2005.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:44:32.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXI/108/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:46:41.
 
 Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXI/109/04 Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:50:30.
 
 Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XXI/110/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:53:09.
 
 Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XXI/111/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:57:15.
 
 Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr XXI/112/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-12-27 13:00:40.
XXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 grudnia
2004r. 
 Protokół XXII/04 z XXII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 29 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-01-06 11:15:15.
 
 Załącznik Nr 1 - Informacja o działalności Wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-01-06 11:16:04.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXII/113/04 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2005-01-06 11:19:21 | Data modyfikacji: 2005-01-06 11:19:47.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXII/114/04 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Raczki.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2005-01-06 11:22:39.
 
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Raczki na lata 2004 - 2013

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2005-01-06 11:24:42.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXII/115/04 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-01-06 11:28:01 | Data modyfikacji: 2005-01-06 11:36:48.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XXII/116/04 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków, które nie wygasną z upływem 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-01-06 11:30:25 | Data modyfikacji: 2005-01-06 11:37:16.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXII/117/04 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-01-06 11:32:56.
 
 Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXII/118/04 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-01-06 11:34:48.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003. . 
Data wprowadzenia: 2005-01-06 11:34:48
Autor: Teresa Kiersztyn
Opublikowane przez: Krystyna Majewska