Poprzednie

 
W dziale tym przedstawiono obowiązujące uchwały rady gminy podjęte w poprzednich kadencjach, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy (prawo miejscowe).  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-12 14:47:35 | Data modyfikacji: 2005-01-04 11:05:24.
 
 Nr XXXVI/216/02 w sprawie podziału Gminy Raczki na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 41, poz.977)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-09 16:45:24.
 
 Nr XXIX/185/01 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raczkach (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 63, poz.1533)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-09 16:43:13.
 
 Nr XXVIII/178/01 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach (Dz. Urz.Woj.Podl. Nr 55, poz.964)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-09 16:40:48.
 
 Nr XXVII/171/01 w sprawie uchwalenia liczby punktów alkoholowych na terenie Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 32, poz.582)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-09 16:40:02.
 
 Nr XXV/161/01 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 32, poz.572)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-09 16:35:25.
 
Plan zagospodarowania (szczegóły i mapa)>>> dalej

 Uchwała Nr XXII/143/01 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 4, poz.64)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-09 16:32:57.
 
 Nr XXI/134/2000 w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 16:52:13.
 
 Nr X/77/99 w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół i nadania mu statutu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-09 16:22:55.
 
 Nr VI/45/99 w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 14:09:41.
 
 Nr III/14/98 w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:03:46.
 
 Załącznik Nr 1 - Sołectwo Bakaniuk

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:06:42.
 
 Załącznik Nr 2 - Sołectwo Bolesty

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:09:31.
 
 Załącznik Nr 3 - Sołectwo Chodżki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:10:49.
 
 Załącznik Nr 4 - Sołectwo Franciszkowo

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:12:35.
 
 Załącznik Nr 5 - Sołectwo Jankielówka

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:13:40.
 
 Załącznik Nr 6 - Sołectwo Jaśki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:14:41.
 
 Załącznik Nr 7 - Sołectwo Józefowo

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:15:30.
 
 Załącznik Nr 8 - Sołectwo Koniecbór

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:16:12.
 
 Załącznik Nr 9 - Sołectwo Korytki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:17:04.
 
 Załącznik Nr 10 - Sołectwo Krukówek

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:17:47.
 
 Załącznik Nr 11 - Sołectwo Kurianki I

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:18:50.
 
 Załącznik Nr 12 - Sołectwo Kurianki II

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:19:28.
 
 Załącznik Nr 13 - Sołectwo Lipowo

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:20:08.
 
 Załącznik Nr 14 - Sołectwo Lipówka

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:20:49.
 
 Załącznik Nr 15 - Sołectwo Małe Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:21:29.
 
 Załącznik Nr 16 - Sołectwo Moczydły

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:22:14.
 
 Załącznik Nr 17 - Sołectwo Planta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-10 15:23:02.
 
 Załącznik Nr 18 - Sołectwo Podwysokie

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:26:41.
 
 Załacznik Nr 19 - Sołectwo Rabalina

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:28:19.
 
 Załącznik Nr 20 - Sołectwo Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:29:18.
 
 Załącznik Nr 21 - Sołectwo Rudniki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:30:12.
 
 Załącznik Nr 22 - Sołectwo Sidory

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:31:09.
 
 Załącznik Nr 23 - Sołectwo Słoboda

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:32:01.
 
 Załącznik Nr 24 - Sołectwo Stoki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:32:50.
 
 Załącznik Nr 25 - Sołectwo Sucha Wieś

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:33:36.
 
 Załącznik Nr 26 - Sołectwo Szczodruchy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:34:31.
 
 Załącznik Nr 27 - Sołectwo Szkocja

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:35:39.
 
 Załącznik Nr 28 - Sołectwo Wasilówka

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:36:24.
 
 Załącznik Nr 29 - Sołectwo Wierciochy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:37:08.
 
 Załącznik Nr 30 - Sołectwo Witówka

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:37:51.
 
 Załącznik Nr 31 - Sołectwo Wronowo

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:38:32.
 
 Załącznik Nr 32 - Sołectwo Wysokie

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:39:18.
 
 Załącznik Nr 33 - Sołectwo Ziółkowo

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:40:00.
 
 Załącznik Nr 34 - Sołectwo Żubrynek

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:40:48.

Zobacz:
 Tematycznie .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2003-04-11 07:40:48
Opublikowane przez: Krystyna Majewska