Rok 2004

 

Podatek rolny


Zwolnienia w podatku od nieruchomości


Wysokość stawek podatku od posiadania psów

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-12-17 10:31:49 | Data modyfikacji: 2003-12-17 11:40:39.
 
Obowiązujące w roku 2004 na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy w
latach poprzednich:

Określenie wzorów informacji i deklaracji
podatkowych


Wzór informacji-podatek od nieruchomości


Wzór informacji-podatek rolny


Wzór informacji - podatek leśny


Wzór deklaracji-podatek od nieruchomości


Wzór deklaracji-podatek rolny


Opłata targowa


Podatek od nieruchomości


Podatek od środków transportowych


Podatek od środków transportowych-załączniki


Rada Gminy Raczki w roku 2003 nie uchwaliła wysokości
stawek podatku od środków transportowych na kolejny rok podatkowy. W związku z
tym, stosownie do art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr
203, poz. 1966), w roku 2004 stosuje się stawki obowiązujące w roku 2003,
wynikające z Uchwały Nr II/15/02 Rady Gminy Raczki z dnia 3 grudnia 2002r. w
sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 79, poz. 1619), z uwzględnieniem stawek minimalnych wynikających z
załączników nr 1 – 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustalonych
Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. (Dz. Urz. Min.
Fin. Nr 15, poz. 83).
Oznacza to, że jeżeli stawki
minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych
na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się stawki wynikające z
załączników.


Załączona Informacja w sprawie wysokości stawek podatku od
środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy
Raczki w 2004r. została sporządzona w układzie odzwierciedlającym obowiązującą
uchwałę Rady Gminy Raczki , z uwzględnieniem minimalnych stawek wynikających z
załączników do ustawy , stosownie do przepisów art.20a ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.


 

 Informacja w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Raczki w 2004 r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2003-12-17 11:09:25 | Data modyfikacji: 2004-03-09 08:49:32.
Data wprowadzenia: 2003-12-17 11:09:25
Data modyfikacji: 2004-03-09 08:49:32
Autor: Marianna Zackiewicz
Opublikowane przez: Krystyna Majewska