Rok 2004

 
 Projekt budżetu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-12-18 08:05:31.
 
 Zmiany w projekcie budżetu gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-02-02 11:25:07.
 
 Zmiany w projekcie budżetu na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-02-27 12:27:24.
 
 Projekt budżetu gminy na 2004r. wniesiony pod obrady XV Sesji Rady Gminy w dniu 16 lutego 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-03-04 13:46:10 | Data modyfikacji: 2004-03-04 13:47:31.
 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 22, poz. 447)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-02-27 12:31:46 | Data modyfikacji: 2004-06-04 14:07:30.
 
 Uchwała Nr XV/77/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 31, poz.618)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-03-19 14:17:16 | Data modyfikacji: 2004-07-09 10:27:30.
 
 Zarządzenie Nr 92/04 Wojta Gminy Raczki z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-13 13:52:21.
 
 Zarządzenie Nr 94/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-29 13:03:30 | Data modyfikacji: 2004-06-02 08:24:52.
 
 Zarządzenie Nr 97/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-05-28 10:03:35 | Data modyfikacji: 2004-06-02 08:26:45.
 
 Zarządzenie Nr 98/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-02 08:30:00.
 
 Zarządzenie Nr 103/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-16 08:30:34.
 
 Zarządzenie Nr 105/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-16 08:32:45.
 
 Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Gminy Raczki z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 91, poz.1340)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-21 12:40:39 | Data modyfikacji: 2004-09-07 08:20:50.
 
 Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Gminy Raczki z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 91, poz.1341)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-21 12:43:30 | Data modyfikacji: 2004-09-07 08:21:56.
 
 Zarządzenie Nr 106/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-23 12:43:33.
 
 Zarządzenie Nr 107/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-07-02 10:17:16.
 
 Zarządzenie Nr 108/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-07-07 10:24:59.
 
 Zarządzenie Nr 113/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-07-28 08:56:55.
 
 Zarządzenie Nr 114/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-07-28 09:00:30.
 
 Zarzadzenie Nr 115/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-08-10 13:20:34.
 
 Uchwała Nr XVIII/92/04 Rady Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz. 1850)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-07 08:25:46 | Data modyfikacji: 2004-12-02 14:21:16.
 
 Zarządzenie Nr 118/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 09:57:03.
 
 Zarządzenie Nr 120/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-30 10:26:32.
 
 Zarządzenie Nr 121/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-30 10:28:46.
 
 Zarządzenie Nr 126/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-10-25 13:09:55.
 
 Zarządzenie Nr 129/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:43:53.
 
 Zarządzenie Nr 131/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:46:20.
 
 Zarządzenie Nr 132/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:49:22 | Data modyfikacji: 2004-12-02 13:05:11.
 
 Uchwała Nr XX/103/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 178, poz. 2371)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 13:07:28 | Data modyfikacji: 2004-12-02 14:20:19.
 
 Zarządzenie Nr 134/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:20:27 | Data modyfikacji: 2004-12-02 13:11:24.
 
 Uchwała Nr XXII/115/04 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.(Dz.Urz.Woj.Podl.z 2005r. Nr 18, poz.264)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzinska | Data wprowadzenia: 2005-01-04 09:53:31 | Data modyfikacji: 2005-01-20 12:11:48.
 
 Zarządzenie Nr 139/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-01-06 12:54:31.
 
 Zarządzenie Nr 140/04 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-01-06 12:56:40.
 
 Zarządzenie Nr 151/05 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 60, poz. 817)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-03-02 12:53:43 | Data modyfikacji: 2005-03-18 10:54:13.
Data wprowadzenia: 2005-03-02 12:53:43
Data modyfikacji: 2005-03-18 10:54:13
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska