Regulamin

 

Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania urzędu. Nadawany jest przez wójta w formie zarządzenia. Określa w szczególności podział zadań i kompetencji pomiędzy wójtem a jego zastępcą, skarbnikiem i sekretarzem gminy oraz określa komórki organizacyjne, którym przypisane są realizowane zadania wynikające z przepisów prawa materialnego.

Zarządzenie Nr 209/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 230/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2107r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 34/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:47:33.
Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:47:33
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski