Regulamin

 

Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania urzędu. Nadawany jest przez wójta w formie zarządzenia. Określa w szczególności podział zadań i kompetencji pomiędzy wójtem a jego zastępcą, skarbnikiem i sekretarzem gminy oraz określa komórki organizacyjne, którym przypisane są realizowane zadania wynikające z przepisów prawa materialnego.

Zarządzenie Nr 209/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 230/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2107r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:47:33.
Obowiązujący wcześniej 

Zarządzenie Nr 388/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 21/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 67/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 78/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 113/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 170/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-08-14 13:32:36 | Data modyfikacji: 2017-02-02 13:47:16.
Obowiązujący wcześniej 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Raczki obowiązujący do dnia 8 sierpnia 2014r. - uchylony Zarządzeniem Nr 388/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Regulamin Organizacyjny nadany Zarządzeniem Nr 3/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie N4 14/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 143/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 149/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 191/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 197/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 251/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2010-12-30 07:34:43 | Data modyfikacji: 2014-08-14 13:33:33.
Obowiązujący wcześniej 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Raczki obowiązujący do dnia 21 grudnia 2010r. - uchylony Zarządzeniem Nr 3/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Regulamin Urzędu Gminy Raczki nadany Zarządzeniem Nr 74/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 110/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 maja 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarzązenie Nr 114/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 125/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 155/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 219/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 234/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki.

Zarządzenie Nr 297/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 234/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki.

Zarządzenie Nr 307/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 310/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2003-02-03 16:01:00 | Data modyfikacji: 2014-08-14 13:32:54.
Data wprowadzenia: 2003-02-03 16:01:00
Data modyfikacji: 2014-08-14 13:32:54
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski