L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Planowanie przestrzenne28045
2Gmina Raczki25139
3Urząd Gminy24728
4Mienie gminy22565
5Załatwianie spraw21472
6Rok 201821214
7Wójt20978
8Jednostki pomocnicze20847
9Urząd Stanu Cywilnego20652
10Jednostki organizacyjne19793
11Rada19618
12Rok 201619325
13Rok 201717609
14Rok 201916796
15Komisje Rady16066
16Uchwały Rady Gminy15722
17Budżet15481
18Programy i zamierzenia15409
19Podatki i opłaty14182
20Rok 201113872
21Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach13819
22Statut Gminy13607
23Wybory13293
24Sprawozdania13053
25Wyszukiwarka12882
26Informacje nieudostępnione12552
27Rok 201512278
28Stowarzyszenia i związki członkowskie12090
29Redakcja Biuletynu11788
30Struktura11435
31Rok 201611262
32Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego11256
33Instrukcja obsługi11183
34Kontrole11050
35Ewidencje i rejestry10934
36Protokoły z sesji Rady Gminy10884
37Rok 201710630
38Referat finansowy10543
39Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach9867
40Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach9543
41Szkoły9380
42Rok 20139372
43Biuro Obsługi Szkół w Raczkach9338
44Regulamin9199
45Rok 20149102
46Pracownicy Urzędu Gminy9085
47Rok 20078984
48Rok 20078796
49Rok 20058741
50Rok 20128613
51Rok 20048487
52Rok 20058369
53Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 8226
54Rok 20118166
55Rok 20047828
56Dziennik Ustaw7821
57Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej7821
58Radni7755
59VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)7615
60Rok 20107602
61VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)7527
62Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia7439
63Rok 20097414
64Rok 20187396
65Rok 20107281
66Rok 20087235
67Rok 20097153
68Rok 20167115
69Prawo miejscowe7073
70Rok 20047069
71VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)6884
72Rok 20066856
73VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)6844
74Rok 20106838
75Rok 20086801
76Rok 20036792
77Rok 20036752
78Rok 20106720
79Rok 20096694
80Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach6640
81Kontrole zewnętrzne6602
82VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)6523
83Rok 20116514
84Osoby niepełnosprawne6426
85Stanowisko d/s drogownictwa6407
86Rok 20046274
87Rok 20156266
88Rok 20116264
89Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska6248
90Rok 20066221
91Rok 20076182
92Stypendia sportowe6107
93Projekty uchwał6101
94Rok 20035972
95VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)5966
96Rok 20055881
97Rok 20035870
98Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej5735
99Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2010 - 20145710
100Zarządzenia Wójta5708
101Rok 20125614
102Rok 20075541
103Rok 20075532
104Rok 20045531
105Rok 20065469
106Za rok 20035452
107Rok 20025368
108Rok 20095348
109Rok 20045347
110VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)5346
111Rok 20035342
112Poprzednie5332
113Rok 20135311
114Rok 20085306
115Rok 20025287
116Rok 20115283
117Rok 20105274
118Rok 20055203
119Rejestr Instytucji Kultury5195
120Rok 20115023
121Rok 20055020
122Rok 20045017
123Rok 20094975
124VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)4955
125Archiwum ogłoszeń4947
126Rok 2003.4935
127Rok 20074926
128Rok 20084912
129Rok 20084897
130Rok 20094887
131Rok 20094817
132Rok 20064762
133Za rok 20044761
134Tematycznie4759
135Elektroniczna skrzynka podawcza4746
136Rok 20074738
137Rok 20054723
138Za rok 20104698
139Rok 20064684
140Za rok 20064671
141Rok 20054663
142Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych4596
143Za rok 20054572
144Stanowisko d/s turystyki4558
145Rok 20104540
146Rok 20074533
147Za rok 20074513
148Rok 20064504
149Rok 20084489
150Rok 20104372
151Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20154367
152Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzone na dzień 10 maja 2015r.4363
153Rok 20134362
154Za rok 20114357
155Rok 20064349
156Za rok 20084312
157Rok 20194198
158Rok 20154182
159Rok 20144161
160Rok 20124154
161Rok 2008/20094152
162Za rok 20094133
163Rok 20174094
164Rok 20124023
165Rok 20143955
166Rok 20103953
167Rok 20153950
168Za rok 20123903
169Wybory do Parlamentu Europejskiego dnia 25 maja 2014r.3873
170Rok 20083859
171Rok 20113819
172Rok 20133749
173Obwieszczenia3692
174Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r.3690
175Petycje3669
176Rok 20093669
177Rok 2008/20093660
178Rok 20123577
179Rok 20103563
180Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.3498
181Rok 20073433
182Rok 20133365
183Rok 20163255
184Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczone na dzień 6 marca 2016r.3194
185Za rok 20133186
186Rok 20163177
187Rok 20143175
188Rok 20153163
189Za rok 20143084
190Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej w Raczkach – II etap3063
191Rok 20143027
192Rok 20142984
193Rok 20142980
194„Przebudowa drogi Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61 2,174 - 0,116 = 2,058 km. ETAP I - Podbudowa żwirowa w-a dolna” „Przebudowa drogi2974
195Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki2954
196Rok 20152902
197Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzone na dzień 15 stycznia 2017 r.2727
198Za rok 20152685
199Za rok 20162670
200Rok 20172606
201Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych2557
202Rok 20172506
203Rok 20182448
204Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach2341
205Archiwum zamówień publicznych2312
206Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2018 - 20232253
207Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki2243
208Przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 1002233
209Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki 2222
210Rok 20162151
211Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2086
212Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Raczki 2016
213Rok 20161966
214Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.505.000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek1924
215Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1852
216Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. - Etap II - w celu poprawy funkcjonaln1836
217Zapytania i interpelacje Radnych1827
218Rok 20161779
219Rok 20161757
220Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raczki1724
221Rok 20181716
222Rok 20181701
223Rok 20171678
224Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.979.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 109.588 zł oraz spła1608
225Rok 20171601
226Dotacje oświatowe1522
227Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach1493
228Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki1484
229Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego dnia 26 maja 2019r.1460
230Petycja wniesiona w dniu 21 czerwca 2016r.1434
231Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II1382
232Rok 20171380
233Petycja wniesiona w dniu 8 czerwca 2016r.1361
234Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz pro1347
235Za rok 20171334
236Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1327
237Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki1316
238Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu (min. 24 miejsca siedzące z kierowcą), rok produkcji 20171309
239 Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I1231
240Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072 - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-20191208
241VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)1198
242VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2019-2023)1190
243Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach - II przetarg1189
244Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km1186
245Rok 20181106
246Rok 20181073
247Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019r. 1028
248Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - II przetarg996
249Ochrona Danych Osobowych986
250VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)979
251Zarządzenia Kierownika Jednostki rok 2019931
252Nieodpłatna pomoc prawna893
253Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II846
254Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 0+720, dł. odcinka 0,72 km800
255Za rok 2018786
256Rok 2018732
257Ponowne wykorzystywanie730
258VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)717
259Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap I, przy realizacji zadania pn.: Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach w ramach Programu Infrastruktura dom692
260Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2.633.819 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 949.103 z647
261Prace Komisji Rady632
262Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018625
263Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego620
264Ocena sanitarna wody616
265Petycja wniesiona w dniu 21 marca 2018r.592
266Rok 2019574
267Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 547
268VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)542
269Transmisje z posiedzeń Sesji Rady Gminy Raczki 529
270Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej451
271Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy420
272Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap II408
273Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000 – 0+400 dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych399
274Działalność Lobbingowa385
275Rok 2019377
276„Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej”: część 1 – realizacja robót budowlanych i sanitarnych, część 2 – zakup mebli wraz z dostawą i montażem, część 3 – zakup wyposażenia wraz z do350
277Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 335
278Raport o stanie Gminy322
279Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023310
280Rok 2019307
281Za 2019 rok273
282Rok 2019242
283Petycja wniesiona w dniu 2 kwietnia 2019r.225
284Wybory do Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej zarządzone na dzień 28 lipca 2019r.181
285Petycja wniesiona w dniu 26 sierpnia 2019r.109
286Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości78
287Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Raczki oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)14
288Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego9