L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Planowanie przestrzenne27315
2Gmina Raczki24589
3Urząd Gminy24147
4Mienie gminy22226
5Rok 201820976
6Załatwianie spraw20892
7Wójt20583
8Jednostki pomocnicze20197
9Urząd Stanu Cywilnego19913
10Jednostki organizacyjne19272
11Rada19171
12Rok 201618604
13Rok 201717390
14Komisje Rady15774
15Budżet15154
16Uchwały Rady Gminy15107
17Programy i zamierzenia15093
18Podatki i opłaty13842
19Rok 201113680
20Statut Gminy13306
21Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach13261
22Wybory12850
23Sprawozdania12737
24Wyszukiwarka12580
25Informacje nieudostępnione12275
26Stowarzyszenia i związki członkowskie11839
27Rok 201511544
28Redakcja Biuletynu11484
29Struktura11186
30Rok 201610971
31Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego10946
32Instrukcja obsługi10939
33Dokumentacja kontrolna10767
34Ewidencje i rejestry10675
35Protokoły z sesji Rady Gminy10533
36Rok 201710408
37Referat finansowy10191
38Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach9459
39Rok 20199413
40Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach9167
41Rok 20139163
42Szkoły9023
43Regulamin8952
44Rok 20148870
45Biuro Obsługi Szkół w Raczkach8865
46Pracownicy Urzędu Gminy8801
47Rok 20078760
48Rok 20078576
49Rok 20058560
50Rok 20128388
51Rok 20048260
52Rok 20058188
53Rok 2005/20058177
54Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 8015
55Rok 20117846
56Rok 20047665
57Dziennik Ustaw7572
58Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej7571
59Radni7540
60Rok 20107426
61VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)7360
62VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)7235
63Rok 20097230
64Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia7226
65Rok 20187088
66Rok 20107082
67Rok 20087049
68Rok 20097002
69Prawo miejscowe6900
70Rok 20166853
71Rok 20046839
72VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)6688
73Rok 20066665
74Rok 20036617
75Rok 20086610
76Rok 20106589
77VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)6569
78Rok 20106519
79Rok 20096513
80Rok 20036506
81Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach6453
82Rok 20116340
83VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)6338
84Kontrole urzędu własnego6277
85Stanowisko d/s drogownictwa6174
86Osoby niepełnosprawne6151
87Rok 20156096
88Rok 20046091
89Rok 20066053
90Rok 20116051
91Rok 20076035
92Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska6029
93Stypendia sportowe5833
94Projekty uchwał5829
95Rok 20035770
96VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)5725
97Rok 20055703
98Rok 20035697
99Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej5553
100Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2010 - 20145514
101Rok 20125457
102Rok 20045373
103Rok 20075364
104Rok 20075364
105Rok 20065284
106Za rok 20035277
107Rok 20025198
108Rok 20035185
109Rok 20095156
110Rok 20135155
111Rok 20045141
112Zarządzenia Wójta5138
113VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)5135
114Poprzednie5129
115Rok 20025128
116Rok 20085128
117Rok 20105110
118Rok 20115085
119Rok 20055048
120Rejestr Instytucji Kultury4955
121Rok 20054848
122Rok 20114846
123Rok 20044799
124Rok 20094786
125Rok 2003.4776
126Rok 20074769
127Rok 20084769
128VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)4767
129Rok 20084750
130Rok 20094743
131Archiwum ogłoszeń4737
132Rok 20094665
133Rok 20064621
134Za rok 20044598
135Tematycznie4591
136Rok 20054578
137Elektroniczna skrzynka podawcza4562
138Rok 20074561
139Za rok 20104522
140Za rok 20064516
141Rok 20054492
142Rok 20064486
143Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych4436
144Stanowisko d/s turystyki4395
145Rok 20104390
146Za rok 20054389
147Rok 20074381
148Za rok 20074356
149Rok 20064316
150Rok 20084310
151Za rok 20114206
152Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzone na dzień 10 maja 2015r.4184
153Rok 20134175
154Rok 20104170
155Rok 20064157
156Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20154149
157Za rok 20084147
158Rok 20154007
159Rok 20123995
160Rok 20143987
161Rok 2008/20093984
162Za rok 20093965
163Rok 20193936
164Rok 20173908
165Rok 20123817
166Rok 20153802
167Kontrole gminnych jednostek organizacyjnych3799
168Rok 20103799
169Rok 20143754
170Za rok 20123728
171Rok 20083710
172Wybory do Parlamentu Europejskiego dnia 25 maja 2014r.3696
173Rok 20113674
174Rok 20133561
175Rok 20093515
176Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r.3514
177Rok 2008/20093478
178Petycje3435
179Rok 20103429
180Rok 20123399
181Rok 20083345
182Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.3270
183Rok 20073263
184Rok 20073218
185Rok 20133171
186Rok 20093137
187Rok 20163100
188Rok 20133093
189Rok 20103074
190Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczone na dzień 6 marca 2016r.3022
191Za rok 20133013
192Rok 20142994
193Rok 20152987
194Rok 20162985
195Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej w Raczkach – II etap2924
196Za rok 20142904
197Rok 20142814
198Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki2811
199Rok 20142802
200„Przebudowa drogi Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61 2,174 - 0,116 = 2,058 km. ETAP I - Podbudowa żwirowa w-a dolna” „Przebudowa drogi2791
201Rok 20142773
202Rok 20132757
203Rok 20152713
204Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzone na dzień 15 stycznia 2017 r.2570
205Za rok 20152510
206Za rok 20162490
207Rok 20172426
208Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych2376
209Rok 20172322
210Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach2212
211Rok 20182182
212Archiwum zamówień publicznych2168
213Obwieszczenia2160
214Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki2101
215Przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 1002058
216Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki 2050
217Rok 20162000
218Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1947
219Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Raczki 1839
220Rok 20161783
221Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.505.000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek1746
222Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1695
223Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. - Etap II - w celu poprawy funkcjonaln1627
224Rok 20161617
225Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2018 - 20231611
226Rok 20161584
227Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raczki1545
228Rok 20181503
229Rok 20171495
230Rok 20181482
231Rok 20171423
232Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.979.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 109.588 zł oraz spła1415
233Zapytania i interpelacje Radnych1400
234Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki1325
235Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach1323
236Petycja wniesiona w dniu 21 czerwca 2016r.1293
237Dotacje oświatowe1266
238Petycja wniesiona w dniu 8 czerwca 2016r.1213
239Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II1208
240Rok 20171194
241Za rok 20171190
242Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1155
243Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz pro1151
244Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu (min. 24 miejsca siedzące z kierowcą), rok produkcji 20171151
245Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki1144
246 Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I1067
247Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km1045
248Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach - II przetarg1003
249Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072 - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019992
250Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego dnia 26 maja 2019r.987
251VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2019-2023)935
252Rok 2018912
253Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - II przetarg823
254Rok 2018819
255VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)810
256VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)700
257Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II688
258Ochrona Danych Osobowych662
259Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 0+720, dł. odcinka 0,72 km643
260Za rok 2018610
261Nieodpłatna pomoc prawna586
262Zarządzenia Kierownika Jednostki rok 2019580
263Rok 2018573
264Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap I, przy realizacji zadania pn.: Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach w ramach Programu Infrastruktura dom511
265Ponowne wykorzystywanie498
266Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2.633.819 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 949.103 z489
267Petycja wniesiona w dniu 21 marca 2018r.462
268Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018460
269VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)460
270Prace Komisji Rady438
271Ocena sanitarna wody406
272VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)365
273Rok 2019363
274Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego362
275Transmisje z posiedzeń Sesji Rady Gminy Raczki 359
276Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 334
277Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy268
278Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej217
279Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 210
280Rok 2019183
281Działalność Lobbingowa166
282Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023164
283Rok 2019146
284„Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej”: część 1 – realizacja robót budowlanych i sanitarnych, część 2 – zakup mebli wraz z dostawą i montażem, część 3 – zakup wyposażenia wraz z do96
285Za 2019 rok93
286Petycja wniesiona w dniu 2 kwietnia 2019r.89
287Raport o stanie Gminy88
288Rok 201988