L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Planowanie przestrzenne27711
2Gmina Raczki24912
3Urząd Gminy24502
4Mienie gminy22425
5Załatwianie spraw21267
6Rok 201821108
7Wójt20817
8Jednostki pomocnicze20595
9Urząd Stanu Cywilnego20493
10Jednostki organizacyjne19586
11Rada19426
12Rok 201619012
13Rok 201717512
14Komisje Rady15937
15Uchwały Rady Gminy15455
16Budżet15351
17Programy i zamierzenia15268
18Podatki i opłaty14035
19Rok 201913809
20Rok 201113796
21Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach13607
22Statut Gminy13489
23Wybory13092
24Sprawozdania12920
25Wyszukiwarka12757
26Informacje nieudostępnione12440
27Stowarzyszenia i związki członkowskie11995
28Rok 201511964
29Redakcja Biuletynu11679
30Struktura11334
31Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego11155
32Rok 201611147
33Instrukcja obsługi11089
34Kontrole10934
35Ewidencje i rejestry10826
36Protokoły z sesji Rady Gminy10715
37Rok 201710534
38Referat finansowy10459
39Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach9707
40Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach9400
41Rok 20139288
42Szkoły9240
43Biuro Obsługi Szkół w Raczkach9150
44Regulamin9110
45Rok 20149012
46Pracownicy Urzędu Gminy8965
47Rok 20078897
48Rok 20078706
49Rok 20058670
50Rok 20128518
51Rok 20048394
52Rok 20058300
53Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 8134
54Rok 20118024
55Rok 20047761
56Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej7740
57Dziennik Ustaw7724
58Radni7675
59Rok 20107530
60VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)7516
61VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)7400
62Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia7352
63Rok 20097346
64Rok 20187292
65Rok 20107203
66Rok 20087161
67Rok 20097094
68Rok 20167009
69Prawo miejscowe7001
70Rok 20046978
71VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)6810
72Rok 20066773
73VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)6754
74Rok 20106738
75Rok 20086723
76Rok 20036722
77Rok 20036666
78Rok 20106646
79Rok 20096625
80Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach6573
81Kontrole zewnętrzne6495
82VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)6454
83Rok 20116440
84Stanowisko d/s drogownictwa6315
85Osoby niepełnosprawne6310
86Rok 20046205
87Rok 20156201
88Rok 20116176
89Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska6172
90Rok 20066144
91Rok 20076122
92Stypendia sportowe5999
93Projekty uchwał5969
94Rok 20035898
95VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)5876
96Rok 20055806
97Rok 20035802
98Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej5666
99Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2010 - 20145636
100Rok 20125557
101Zarządzenia Wójta5514
102Rok 20045479
103Rok 20075467
104Rok 20075463
105Rok 20065396
106Za rok 20035381
107Rok 20025292
108Rok 20095281
109VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)5276
110Rok 20035274
111Rok 20045269
112Poprzednie5253
113Rok 20135250
114Rok 20085241
115Rok 20025218
116Rok 20105210
117Rok 20115206
118Rok 20055139
119Rejestr Instytucji Kultury5097
120Rok 20054955
121Rok 20114950
122Rok 20044942
123Rok 20094904
124VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)4883
125Rok 2003.4868
126Archiwum ogłoszeń4866
127Rok 20074858
128Rok 20084849
129Rok 20084847
130Rok 20094827
131Rok 20094759
132Rok 20064708
133Za rok 20044697
134Tematycznie4688
135Elektroniczna skrzynka podawcza4676
136Rok 20054664
137Rok 20074663
138Za rok 20104626
139Rok 20064608
140Za rok 20064606
141Rok 20054600
142Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych4533
143Za rok 20054494
144Stanowisko d/s turystyki4492
145Rok 20104482
146Rok 20074470
147Za rok 20074445
148Rok 20064425
149Rok 20084418
150Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzone na dzień 10 maja 2015r.4296
151Rok 20104294
152Za rok 20114293
153Rok 20134283
154Rok 20064276
155Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20154274
156Za rok 20084243
157Rok 20154105
158Rok 20194098
159Rok 20144093
160Rok 20124090
161Rok 2008/20094082
162Za rok 20094065
163Rok 20174036
164Rok 20123953
165Rok 20153894
166Rok 20103884
167Rok 20143873
168Za rok 20123822
169Wybory do Parlamentu Europejskiego dnia 25 maja 2014r.3798
170Rok 20083795
171Rok 20113764
172Rok 20133673
173Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r.3618
174Rok 20093610
175Rok 2008/20093594
176Petycje3583
177Rok 20123507
178Rok 20103503
179Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.3404
180Rok 20073360
181Rok 20133294
182Rok 20163198
183Rok 20133189
184Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczone na dzień 6 marca 2016r.3117
185Za rok 20133116
186Rok 20143107
187Rok 20163101
188Rok 20153093
189Obwieszczenia3063
190Za rok 20143010
191Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej w Raczkach – II etap3005
192Rok 20142930
193Rok 20142912
194Rok 20142906
195Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki2897
196„Przebudowa drogi Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61 2,174 - 0,116 = 2,058 km. ETAP I - Podbudowa żwirowa w-a dolna” „Przebudowa drogi2895
197Rok 20132870
198Rok 20152827
199Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzone na dzień 15 stycznia 2017 r.2664
200Za rok 20152618
201Za rok 20162601
202Rok 20172538
203Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych2483
204Rok 20172438
205Rok 20182359
206Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach2290
207Archiwum zamówień publicznych2246
208Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki2184
209Przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 1002163
210Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki 2142
211Rok 20162087
212Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2029
213Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2018 - 20231984
214Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Raczki 1958
215Rok 20161894
216Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.505.000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek1854
217Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1791
218Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. - Etap II - w celu poprawy funkcjonaln1759
219Rok 20161716
220Rok 20161678
221Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raczki1658
222Rok 20181645
223Zapytania i interpelacje Radnych1624
224Rok 20181615
225Rok 20171602
226Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.979.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 109.588 zł oraz spła1548
227Rok 20171531
228Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach1429
229Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki1416
230Dotacje oświatowe1406
231Petycja wniesiona w dniu 21 czerwca 2016r.1378
232Rok 20171317
233Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II1315
234Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego dnia 26 maja 2019r.1297
235Petycja wniesiona w dniu 8 czerwca 2016r.1294
236Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz pro1278
237Za rok 20171276
238Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1263
239Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki1256
240Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu (min. 24 miejsca siedzące z kierowcą), rok produkcji 20171250
241 Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I1176
242Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km1126
243Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072 - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-20191119
244Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach - II przetarg1110
245VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2019-2023)1070
246Rok 20181033
247VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)995
248Rok 2018972
249Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - II przetarg935
250Ochrona Danych Osobowych853
251VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)843
252Zarządzenia Kierownika Jednostki rok 2019792
253Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II781
254Nieodpłatna pomoc prawna755
255Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 0+720, dł. odcinka 0,72 km742
256Za rok 2018711
257Rok 2018657
258Ponowne wykorzystywanie634
259Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap I, przy realizacji zadania pn.: Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach w ramach Programu Infrastruktura dom605
260VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)594
261Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2.633.819 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 949.103 z575
262Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018554
263Prace Komisji Rady554
264Petycja wniesiona w dniu 21 marca 2018r.535
265Ocena sanitarna wody521
266Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego513
267Rok 2019477
268Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 467
269Transmisje z posiedzeń Sesji Rady Gminy Raczki 450
270VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)449
271Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019r. 438
272Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej369
273Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy362
274Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap II327
275Działalność Lobbingowa293
276Rok 2019289
277Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 281
278„Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej”: część 1 – realizacja robót budowlanych i sanitarnych, część 2 – zakup mebli wraz z dostawą i montażem, część 3 – zakup wyposażenia wraz z do275
279Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023251
280Rok 2019240
281Raport o stanie Gminy217
282Za 2019 rok198
283Rok 2019176
284Petycja wniesiona w dniu 2 kwietnia 2019r.171
285Wybory do Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej zarządzone na dzień 28 lipca 2019r.119
286Petycja wniesiona w dniu 26 sierpnia 2019r.45