L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Planowanie przestrzenne26651
2Gmina Raczki23760
3Urząd Gminy23490
4Mienie gminy21840
5Rok 201820705
6Załatwianie spraw20331
7Wójt20155
8Jednostki pomocnicze19473
9Oświadczenia18789
10Jednostki organizacyjne18734
11Rada18657
12Urząd Stanu Cywilnego18459
13Rok 201617994
14Rok 201717149
15Komisje Rady15448
16Budżet14811
17Programy i zamierzenia14763
18Uchwały Rady Gminy14521
19Podatki i opłaty13529
20Rok 201113230
21Statut Gminy12905
22Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach12695
23Dług publiczny12477
24Sprawozdania12368
25Wybory12328
26Wyszukiwarka12274
27Informacje nieudostępnione11936
28Stowarzyszenia i związki członkowskie11616
29Redakcja Biuletynu11224
30Struktura10942
31Rok 201510911
32Instrukcja obsługi10705
33Rok 201610669
34Dokumentacja kontrolna10531
35Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego10423
36Ewidencje i rejestry10371
37Protokoły z sesji Rady Gminy10190
38Rok 201710117
39Referat finansowy9546
40Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach8984
41Rok 20138883
42Wybory samorządowe zarządzone na dzień 21 listopada 20108727
43Regulamin8718
44Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach8669
45Szkoły8652
46Rok 20148637
47Pracownicy Urzędu Gminy8549
48Rok 20078548
49Biuro Obsługi Szkół w Raczkach8467
50Rok 20078364
51Rok 20058344
52Rok 20128176
53Rok 20048046
54Rok 2005/20058015
55Rok 20058000
56Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 7868
57Rok 20117565
58Rok 20047475
59Radni7343
60Dziennik Ustaw7343
61Stanowisko d/s ochrony środowiska7254
62Rok 20107231
63Rok 20097048
64Stanowisko d/s obsługi informatycznej urzędu, kultury fizycznej i ochrony zdrowia7041
65VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)7041
66VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)6885
67Rok 20106838
68Rok 20086800
69Rok 20096778
70Rok 20186741
71Prawo miejscowe6681
72Rok 20046655
73Rok 20166576
74Rok 20066481
75Rok 20036454
76VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)6450
77Rok 20106415
78Rok 20086409
79Rok 20106349
80Rok 20036293
81Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach6291
82Rok 20096280
83VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)6252
84Rok 20116122
85VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)6032
86Kontrole urzędu własnego5986
87Stanowisko d/s drogownictwa5963
88Rok 20045933
89Rok 20075908
90Rok 20155880
91Rok 20065876
92Rok 20115838
93Osoby niepełnosprawne5796
94Stanowisko d/s ochrony przyrody i rolnictwa5777
95Projekty uchwał5599
96Rok 20035573
97Stypendia sportowe5572
98Rok 20035565
99Rok 20055550
100VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)5506
101Stanowisko ds. promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy5385
102Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2010 - 20145303
103Rok 20125254
104Rok 20045230
105Rok 20075219
106Rok 20075194
107Rok 20065143
108Za rok 20035125
109Rok 20025065
110Rok 20035041
111Rok 20025004
112Rok 20084986
113Rok 20094983
114Rok 20044972
115Poprzednie4966
116Rok 20134957
117VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)4952
118Rok 20104937
119Rok 20114896
120Rok 20054856
121Rok 20054697
122Rok 20114689
123Rok 2003.4656
124Rok 20074650
125Rok 20094644
126Rok 20084626
127Rok 20044610
128Rok 20084594
129Rok 20094590
130Archiwum ogłoszeń4564
131Rok 20094547
132VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)4510
133Za rok 20044499
134Rok 20064492
135Rok 20054472
136Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.4471
137Rejestr Instytucji Kultury4455
138Tematycznie4442
139Rok 20074423
140Za rok 20064388
141Elektroniczna skrzynka podawcza4381
142Za rok 20104376
143Zarządzenia Wójta4363
144Rok 20054360
145Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych4304
146Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20074290
147Rok 20064281
148Za rok 20054272
149Rok 20074265
150Za rok 20074263
151Rok 20104247
152Stanowisko d/s turystyki4228
153Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010r.4199
154Rok 20064179
155Rok 20084176
156Za rok 20114059
157Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzone na dzień 10 maja 2015r.4044
158Rok 20134010
159Rok 20064009
160Rok 20104008
161Za rok 20084001
162Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20153941
163Rok 2008/20093872
164Rok 20123857
165Rok 20143850
166Za rok 20093836
167Rok 20153823
168Wybory do Parlamentu Europejskiego 20093792
169Rok 20183701
170Rok 20103699
171Rok 20123676
172Kontrole gminnych jednostek organizacyjnych3636
173Rok 20153627
174Rok 20143595
175Za rok 20123595
176Rok 20083580
177Rok 20113559
178Wybory do Parlamentu Europejskiego dnia 25 maja 2014r.3549
179Rok 20173547
180Rok 20133422
181Rok 20093408
182Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r.3386
183Rok 2008/20093339
184Rok 20103316
185Rok 20123268
186Rok 20083201
187Petycje3167
188Rok 20073118
189Rok 20073091
190Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.3045
191Rok 20133034
192Rok 20093008
193Rok 20102956
194Rok 20132916
195Rok 20162913
196Za rok 20132889
197Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczone na dzień 6 marca 2016r.2853
198Rok 20142848
199Rok 20152826
200Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej w Raczkach – II etap2805
201Rok 20162786
202Za rok 20142774
203Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki2695
204Rok 20142663
205Rok 20142649
206„Przebudowa drogi Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61 2,174 - 0,116 = 2,058 km. ETAP I - Podbudowa żwirowa w-a dolna” „Przebudowa drogi2601
207Rok 20132595
208Rok 20142586
209Rok 20192582
210Rok 20152563
211Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzone na dzień 15 stycznia 2017 r.2419
212Za rok 20152368
213Za rok 20162303
214Stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych2238
215Rok 20172193
216Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach2089
217Rok 20172087
218Archiwum zamówień publicznych2072
219Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki2001
220Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki 1939
221Przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 1001930
222Rok 20161859
223Stanowisko ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych1844
224Rok 20181838
225Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1830
226Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Raczki 1695
227Rok 20161631
228Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.505.000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek1618
229Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1538
230Rok 20161495
231Rok 20161453
232Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raczki1426
233Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. - Etap II - w celu poprawy funkcjonaln1425
234Rok 20171335
235Rok 20171299
236Rok 20181233
237Rok 20181215
238Petycja wniesiona w dniu 21 czerwca 2016r.1173
239Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.979.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 109.588 zł oraz spła1157
240Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach1156
241Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki1131
242Petycja wniesiona w dniu 8 czerwca 2016r.1094
243Za rok 20171070
244Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II1070
245Rok 20171026
246Dotacje oświatowe1004
247Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 997
248Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu (min. 24 miejsca siedzące z kierowcą), rok produkcji 2017993
249Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz pro980
250Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki959
251 Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I902
252Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km889
253Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2018 - 2023862
254Zapytania i interpelacje Radnych855
255Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach - II przetarg841
256Obwieszczenia709
257Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - II przetarg680
258Rok 2018677
259VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2019-2023)607
260Rok 2018566
261Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II554
262Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 0+720, dł. odcinka 0,72 km505
263Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072 - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019478
264Rok 2018428
265Za rok 2018411
266VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)410
267VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)398
268Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap I, przy realizacji zadania pn.: Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach w ramach Programu Infrastruktura dom385
269Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2.633.819 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 949.103 z368
270Petycja wniesiona w dniu 21 marca 2018r.351
271Ochrona Danych Osobowych346
272Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018295
273VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)283
274Ponowne wykorzystywanie277
275Prace Komisji Rady256
276Nieodpłatna pomoc prawna223
277VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)210
278Ocena sanitarna wody208
279Transmisje z posiedzeń Sesji Rady Gminy Raczki 199
280Zarządzenia Kierownika Jednostki rok 2019197
281Rok 2019177
282Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 144
283Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego134
284Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego121
285Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 55