bip.raczki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.raczki.pl
Urząd Gminy strona główna 

Struktura
Struktura Urzędu 

Wójt Gminy - Andrzej Szymulewski
- tel. (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20

- e-mail: wojt@raczki.pl


Zastępca Wójta Gminy - Ewa Bożena Konstantynowicz
- tel. (87) 56-86-421, 56-85-925 w. 21

- e-mail: zastepca.wojta@raczki.pl

SEKRETARZ GMINY, KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO - Ewa Bożena Konstantynowicz

- tel. (87) 56-86-421, 56-85-925 w. 21

- e-mail: zastepca.wojta@raczki.pl

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego - AGNIESZKA GRZĘDZIŃSKA

- tel. (87) 56-86-422, 56-85-925 w.22
- e-mail: skarbnik@raczki.pl


REFERAT FINANSOWY

1. Stanowiska ds. księgowości budżetowej tel. (87) 56-86-423, 56-85-925 w. 23
2. Stanowisko ds. księgowości podatkowej tel. (87) 56-86-418, 56-85-925 w. 18
3. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat tel. (87) 56-86-417, 56-85-925 w. 17
4. Stanowisko ds. płac i rozliczeń  tel. (87) 56-86-424, 56-85-925 w. 24


URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel. (87) 56-86-427,  56-85-925 w. 27

2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 tel. (87) 56-86-426, 56-85-925 w. 26

  
REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Kierownik Referatu 

tel. (87) 56-86-419, 56-85-925 w. 19

2. Stanowisko ds. targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej

tel. (87) 56-85-925 w. 31

3. Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska 

tel. (87) 56-86-425, 56-85-925 w. 25

4. Stanowisko ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych 

tel. (87) 56-86-415, 56-85-925 w. 15

5. Stanowisko ds. drogownictwa

 tel. (87) 56-86-429,  56-85-925 w. 29 


REFERAT ORGANIZACYJNY

1. Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych tel. (87) 56-86-412, 56-85-925 w.12
2. Stanowisko ds. promocji, komunikacji społecznej tel. (87) 056-86-415, 56-85-925 w. 15
3. Stanowisko ds. obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia

tel. (87) 56-86-426, 56-85-925 w. 26

4. Stanowisko ds. obsługi rady gminy

tel. (87) 56-86-413, 56-85-925 w.13

5. Pomoc administracyjna

tel. (87) 56-85-925 

 Samodzielne stanowisko pracy:

ds. meldunkowych i ewidencji ludności - tel. (87) 56-86-428, 56-85-925 w. 28

ds. inwestycji i rozwoju gminy - tel. (87) 56-56-416, 56-85-925 w. 16

 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 tel.(87) 56-86-426, (87)56-85-925 w. 26

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
- Mariusz Zalewski - iod@raczki.pl

 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:


Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego : Andrzej Szymulewski- tel.(87)56-86-420, (87) 56-85-925 w. 20

 
STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

 

1. Sprzątaczka

2. Robotnik gospodarczy

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-09 13:03:52 | Data modyfikacji: 2019-08-21 08:13:29.

Zobacz:
 Struktura .  Regulamin .  Zarządzenia Kierownika Jednostki rok 2019 .  Załatwianie spraw .  Elektroniczna skrzynka podawcza .  Ewidencje i rejestry . 
Data wprowadzenia: 2003-05-09 13:03:52
Data modyfikacji: 2019-08-21 08:13:29
Autor: Krystyna Majewska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.raczki.pl