bip.raczki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.raczki.pl
Sprawozdania strona główna 

Za rok 2010
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-04-29 09:47:37.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-04-29 09:49:28.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-04-29 09:51:32.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-27 12:32:15.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-27 12:32:45.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-27 12:33:22.
 
 Zarządzenie Nr 293/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-08-03 12:05:01.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 10:25:23.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 10:27:29.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 10:28:24.
 
 Zarządzenie Nr 313/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2010 roku.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:54:55.
 
 Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-16 09:07:58.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 11:53:21.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 11:54:18.
 
 Roczne sprawozdanie uzupełniające Rb-UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 11:57:25.
 
 Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:06:58.
 
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki w 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krystyna Rogucka | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:22:47.
 
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Dorota Halicka | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:23:16.
 
 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:23:43.
 
 Załącznik do Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:24:10.
 
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:24:42.
 
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:25:03.
 
 Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2010 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:22:13.
 
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:22:32.
 
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:22:50.
 
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:23:05.
 
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:23:19.

Zobacz:
   Za 2019 rok
   Za rok 2018
   Za rok 2017
   Za rok 2016
   Za rok 2015
   Za rok 2014
   Za rok 2013
   Za rok 2012
   Za rok 2011
   Za rok 2010
   Za rok 2009
   Za rok 2008
   Za rok 2007
   Za rok 2006
   Za rok 2005
   Za rok 2004
   Za rok 2003
Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:23:19
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.raczki.pl