bip.raczki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.raczki.pl
Skrzynka Podawcza 2 strona główna 

Skrzynka Podawcza 2
 

Urzędu Gminy Raczki - umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego.  (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

 

EPUAP         

                                                    
Ipso iure art. 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 ) oraz  art. 58 ust. 2 Ustawy  o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne.
W związku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. Pozostałe dokumenty pozostaną a limine.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-10-21 22:02:54 | Data modyfikacji: 2018-10-30 15:41:49.
Data wprowadzenia: 2009-10-21 22:02:54
Data modyfikacji: 2018-10-30 15:41:49
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.raczki.pl