bip.raczki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.raczki.pl
Sprawozdania strona główna 

Za rok 2007
 
 Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2007 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-07-31 10:08:05.
 
 Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach za 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Izabela Muszczynko | Data wprowadzenia: 2008-02-05 11:13:46.
 
 Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartały 2007 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-02-07 13:06:07.
 
 Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 marca 2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raczki za 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:05:22.

Zobacz:
   Za 2019 rok
   Za rok 2018
   Za rok 2017
   Za rok 2016
   Za rok 2015
   Za rok 2014
   Za rok 2013
   Za rok 2012
   Za rok 2011
   Za rok 2010
   Za rok 2009
   Za rok 2008
   Za rok 2007
   Za rok 2006
   Za rok 2005
   Za rok 2004
   Za rok 2003
Data wprowadzenia: 2008-03-10 08:05:22
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.raczki.pl