bip.raczki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.raczki.pl
Sprawozdania strona główna 

Za rok 2005
 
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:55:28.
 
 Informacja z przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach za 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:58:07.
 
 Sprawozdanie z funkcjonowania ośwaity na terenie Gminy Raczki w 2005 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Witold Bartoszewicz | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:36:48.
 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:38:28.
 
 Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za rok 2005 przez Gminną Biblioteke Publiczną w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Rogucka | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:40:58.
 
 Informacja z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach za rok 2005

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Izabela Muszczynko | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:43:13.

Zobacz:
   Za 2019 rok
   Za rok 2018
   Za rok 2017
   Za rok 2016
   Za rok 2015
   Za rok 2014
   Za rok 2013
   Za rok 2012
   Za rok 2011
   Za rok 2010
   Za rok 2009
   Za rok 2008
   Za rok 2007
   Za rok 2006
   Za rok 2005
   Za rok 2004
   Za rok 2003
Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:43:13
Autor: Izabela Muszczynko
Opublikowane przez: Krystyna Majewska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.raczki.pl