Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dotacje oświatowe strona główna 

Dotacje oświatowe
 

Raczki, dnia 30 stycznia 2018 r.

  

INFORMACJA

O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW NA PODSTAWIE ART. 46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH

 

Gmina Raczki zgodnie z postanowieniami art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) informuje, że:

1) podstawowa kwota dotacji na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wynosi rocznie – 8.162,48 zł,
2) statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wynosi – 56.
 

Podane wyżej wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r. do czasu ich pierwszej aktualizacji.

 

                                                                                                Wójt

                                                                                  Andrzej Szymulewski

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:13:20, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

Raczki, dnia 27 lutego 2018 r.

 INFORMACJA

NA PODSTAWIE ART. 46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH

 

Gmina Raczki zgodnie z postanowieniami art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) informuje, że:

- podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie styczeń - luty 2018 r. rocznie – 10.418,90 zł,


- podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy IV-VII publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie styczeń - luty 2018 r. rocznie – 10.007,21 zł,

- zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie marzec - grudzień 2018 r. rocznie – 10.643,56 zł,


- zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy IV-VII publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie marzec - grudzień 2018 r. rocznie – 10.228,05 zł,


- wskaźnik zwiększający dla publicznej szkoły podstawowej na 2018 rok obliczony na podstawie art. 14 ust. 1 wynosi – 1,0646.
 

                                                                                                Wójt

                                                                                  Andrzej Szymulewski

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-28 11:08:06 Informację zaktualizowano 2018-02-28 11:08:29, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Agnieszka Grzędzińska
 

Raczki, dnia 30 października 2018 r.

 

 

INFORMACJA

O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW NA PODSTAWIE ART. 46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH

 

Gmina Raczki zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) informuje, że:

podstawowa kwota dotacji na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wynosi rocznie – 8.680,23 zł,
statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wynosi – 51,33.
 

Podane wyżej wartości obowiązują od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

                                                                                                Wójt

                                                                                  Andrzej Szymulewski

 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 08:08:08, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

Raczki, dnia 27 lutego 2019 r.

 

 

INFORMACJA

NA PODSTAWIE ART. 46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH

 

Gmina Raczki zgodnie z postanowieniami art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) informuje, że:

podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie styczeń - luty 2019 r. rocznie – 10.038,70 zł,
podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy IV-VIII publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie styczeń - luty 2019 r. rocznie – 9.646,80 zł,
zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie marzec - grudzień 2019 r. rocznie – 10.661,13 zł,
zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia klasy IV-VIII publicznej szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosi w okresie marzec - grudzień 2019 r. rocznie – 10.251,08 zł,
wskaźnik zwiększający dla publicznej szkoły podstawowej na 2019 rok obliczony na podstawie art. 14 ust. 1 wynosi – 1,0041.
 

                                                                                                Wójt

                                                                                  Andrzej Szymulewski

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 12:47:59 Informację zaktualizowano 2019-03-04 12:31:30, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Agnieszka Grzędzińska
wersja do druku