Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
° Archiwum ogłoszeń
- Rok 2017
- Rok 2016
- Rok 2015
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2007/8
- Rok 2005/6
- Rok 2004
- Rok 2003
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Dług publiczny
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Stan zatrudnienia
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > Archiwum ogłoszeń > Rok 2017 strona główna 

Rok 2017
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2017r. dot. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci T-Mobile wraz z infrastrukturą „Józefowo” nr 97092/25376
Data wprowadzenia informacji 2017-01-23 12:39:25, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 stycznia 2017r. dot. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW 4460 A” wraz z niezbędną infrastrukturą
Data wprowadzenia informacji 2017-01-24 12:21:24, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. dot. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci T-Mobile wraz z infrastrukturą „Józefowo” nr 97092/25376
Data wprowadzenia informacji 2017-02-14 07:54:36, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 lutego 2017r. dot. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi RACZKI „NAD DOLINĄ ROSPUDY”oraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 07:48:43, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Raczki "Nad Doliną Rospudy" - pliki spakowane prgramem WINRAR
Data wprowadzenia informacji 2017-02-23 11:39:09 Informację zaktualizowano 2017-02-23 11:40:03, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2016r. ,, Budowa fermy drobiu: dwóch budynków inwentarskich (kurników) do hodowli kur brojlerów na 50000 sztuk każdy ( łącznie 400 DJP) , wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą, zbiornika na wody popłuczne o V = 9,5 m3 , zbiornika na ścieki bytowe o V = 9,5 m3 , płyty betonowej pod silosy paszowe o poj. do 30 ton każdy, na działkach o nr ewidencyjnych 131/8 i nr 131/9 położonych w miejscowości Rudniki, gmina Raczki, powiat suwalski”
Data wprowadzenia informacji 2017-02-28 11:50:41, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Data wprowadzenia informacji 2017-03-29 13:16:43, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 kwietnia 2017r. dot. ,, Budowa budynku inwentarskiego – obory płytkiej ściółkowej oraz dwóch silosów na kiszonkę na działce o nr ewidencyjnym 18/2 w obrębie Koniecbór w Gminie Raczki, powiat suwalski”
Data wprowadzenia informacji 2017-04-12 14:39:45, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2017r. dot. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Data wprowadzenia informacji 2017-04-19 10:12:26, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 maja 2017r. dot. ,, Budowa fermy drobiu: dwóch budynków inwentarskich (kurników) do hodowli kur brojlerów na 50000 sztuk każdy ( łącznie 400 DJP) , wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą, zbiornika na wody popłuczne o V = 9,5 m3 , zbiornika na ścieki bytowe o V = 9,5 m3 , płyty betonowej pod silosy paszowe o poj. do 30 ton każdy, na działkach o nr ewidencyjnych 131/8 i nr 131/9 położonych w miejscowości Rudniki, gmina Raczki, powiat suwalski”
Data wprowadzenia informacji 2017-05-23 11:36:15, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2017r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej RACZKI – Sucha Wieś – Janówka – Augustów na odcinku Raczki – Dowspuda w km 0 + 000 – 1 + 850”
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 14:29:09 Informację zaktualizowano 2017-05-25 14:29:32, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. dot. budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia poliuretanową, wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem oraz zagospodarowaniem terenu i budowa boiska do siatkówki
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 11:51:23, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. dot. ,, REWALORYZACJA ,, PAŁACU PACA” W KTÓRYM BĘDZIE ZNAJDOWAŁA SIĘ FUNKCJA, OŚRODKA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, Z INFORMACJĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” w miejscowości Dowspuda, gmina Raczki na działkach o numerach ewidencyjnych 93/9 ; 93/8; 81; 92; 87; 93/11; 44/7
Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 07:46:30, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. budowy "gazociągu" z dnia 20 czerwca 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 09:45:38, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: RDOŚ
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 czerwca 2017r. dot. przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki – Krukówek – do drogi nr 655 w km 4+156 – 5+670
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 11:34:58, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 czerwca 2017r. dot. przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka – Augustów na odcinku Raczki - Dowspuda km 0+000 – 1+850
Data wprowadzenia informacji 2017-06-30 11:36:30, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 lipca 2017r. dot. budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia poliuretanową, wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem oraz zagospodarowaniem terenu i budowa boiska do siatkówki
Data wprowadzenia informacji 2017-07-11 08:52:10, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 sierpnia 2017r. dot. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka – Augustów na odcinku Raczki - Dowspuda km 0+000 – 1+850”
Data wprowadzenia informacji 2017-08-16 13:05:55, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 sierpnia 2017r. dot. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki – Krukówek – do drogi nr 655 w km 4+156 – 5+670”
Data wprowadzenia informacji 2017-08-16 13:07:08, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2017r. dot. ,, Budowa fermy drobiu: dwóch budynków inwentarskich (kurników) do hodowli kur brojlerów na 50000 sztuk każdy ( łącznie 400 DJP) , wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą, zbiornika na wody popłuczne o V = 9,5 m3 , zbiornika na ścieki bytowe o V = 9,5 m3 , płyty betonowej pod silosy paszowe o poj. do 30 ton każdy, na działkach o nr ewidencyjnych 131/8 i nr 131/9 położonych w miejscowości Rudniki, gmina Raczki, powiat suwalski”
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 14:47:54, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2017r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacznie oddziaływać na środowisko, polegającego na: Budowa obiektu inwentarskiego ( kurnika) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 131/8 w miejscowości Rudniki , gmina Raczki
Data wprowadzenia informacji 2017-08-30 08:36:31, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 października 2017r. dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Data wprowadzenia informacji 2017-10-05 08:32:17, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 października 2017r. dot. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej 1185B Dowspuda – Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:11:53, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 8 listopada 2017r. budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Data wprowadzenia informacji 2017-11-08 15:10:55, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Piotr Gajda
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2017r. dot. ,, Planta – melioracje użytków rolnych, gm. Raczki, pow. suwalski”
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 08:45:08, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2017r. dot. ,, REWALORYZACJA ,, PAŁACU PACA” ( realizowana etapowo) na potrzeby ,, CENTRUM TURYSTYKI KULTUROWEJ” z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu polegającego na :
Data wprowadzenia informacji 2017-11-23 11:18:52, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 grudnia 2017r. dot. : ,, Planta – melioracje użytków rolnych, gm. Raczki, pow. suwalski”
Data wprowadzenia informacji 2017-12-12 11:02:40, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2017r. dot. ,, REWALORYZACJA ,, PAŁACU PACA” ( realizowana etapowo) na potrzeby ,, CENTRUM TURYSTYKI KULTUROWEJ” z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu polegającego na : budowie obiektu na istniejących reliktach, w tym także odbudowie , rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego oraz robotach budowlanych polegających na : przebudowie, montażu, remoncie i rozbiórce obiektu budowlanego, oraz docelowo rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego w miejscowości Dowspuda
Data wprowadzenia informacji 2017-12-22 09:19:06, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny

Zobacz:
 Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
wersja do druku