Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stypendia sportowe strona główna 

Stypendia sportowe
Przepisy prawne: 
 Uchwała XXVI/160/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte
Data wprowadzenia informacji 2013-07-31 11:52:25 Informację zaktualizowano 2013-09-17 08:17:12, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 
 Uchwała Nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, na
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 10:35:34, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Mariusz Zalewski
Wykaz stypendystów: 

Rok 2013:


1. Izabela Drażba, Małe Raczki


Rok 2014:


1. Wojciech Barszczewski, Koniecbór


Rok 2015:


1. Wojciech Barszczewski, Koniecbór


Rok 2016:


1. Wojciech Barszczewski, Koniecbór


 

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-31 11:54:46 Informację zaktualizowano 2016-01-13 11:59:11, wprowadzający: Mariusz Zalewski
wersja do druku