Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Dług publiczny
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Stan zatrudnienia
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki pomocnicze strona główna 

Jednostki pomocnicze
 

Jednostki pomocnicze Gminy Raczki - sołectwa

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: :

 1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
 3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
 4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
 5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

 1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
 2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-04 15:14:00 Informację zaktualizowano 2007-02-16 12:25:56, wprowadzający: Krystyna Majewska
 

Na terenie Gminy Raczki znajdują się 34 sołectwa, w których funkcję sołtysów wybranych na okres obecnej kadencji pełnią:

 • Bakaniuk Marianna Bienio
 • Bolesty – Józef Bokuniewicz
 • Chodźki – Tomasz Dziekoński
 • Franciszkowo - Józef Ordowski
 • Jankielówka – Tadeusz Kozłowski
 • Jaśki – Jan Olszewski
 • Józefowo – Jan Król
 • Koniecbór – Zygmunt Górski
 • Korytki – Michał Czuper
 • Krukówek – Adam Iwaszko
 • Kurianki Pierwsze – Jan Chodkiewicz
 • Kurianki Drugie – Ewa Więcko
 • Lipowo – Andrzej Naruszewicz
 • Lipówka – Piotr Bielecki
 • Małe Raczki – Wojciech Żukowski
 • Moczydły – Marzanna Skrocka
 • Planta – Mieczysław Laszkowski
 • Podwysokie – Stefan Czarniecki
 • Rabalina – Szymon Czarniecki
 • Raczki – Stanisław Lik
 • Rudniki – Danuta Kopiczko
 • Sidory – Małgorzata Rutkowska
 • Słoboda – Grzegorz Harasim
 • Stoki – Andrzej Galicki
 • Sucha Wieś – Stanisław Sieńkowski
 • Szczodruchy –Sławomir Bokuniewicz
 • Szkocja – Jolanta Kochańska
 • Wasilówka – Krzysztof Koncewicz
 • Wierciochy – Małgorzata Pydych
 • Witówka – Dorota Kotarska
 • Wronowo – Ewelina Justyna Jasionowska - Sieńkowska
 • Wysokie – Heronim Karaś
 • Ziółkowo – Ołów Kazimierz
 • Żubrynek – Karaś Stanisław

 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-02-16 12:23:17 Informację zaktualizowano 2015-02-24 08:50:34, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Kiersztyn
 
 Uchwalenie statutów sołectw położonych na terenie Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2003-04-15 12:09:49, wprowadzający: Krystyna Majewska
Statuty Sołectw: 

Bakaniuk

Bolesty

Chodźki

Franciszkowo

Jankielówka

Jaśki

Józefowo

Koniecbór

Korytki

Krukówek

Kurianki Pierwsze

Kurianki Drugie

Lipowo

Lipówka

Małe Raczki

Moczydły

Planta

Podwysokie

Rabalina

Raczki

Rudniki

Sidory

Wasilówka

Wierciochy

Słoboda

Witówka

Stoki

Sucha Wieś

Wronowo

Szczodruchy

Wysokie

Ziółkowo

Szkocja

Żubrynek

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 12:00:21 Informację zaktualizowano 2016-01-27 12:00:31, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Andrzej Czuper
wersja do druku