Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
° VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)
° VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)
° VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)
° Rok 2011
° Rok 2010
° Rok 2009
° Rok 2008
° Rok 2007
° Rok 2006
° Rok 2005
° Rok 2004
° Rok 2003
° Rok 2002
° Prawo miejscowe
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady Gminy strona główna 

Uchwały Rady Gminy

Zobacz:
   VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)
   VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)
   VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)
   Rok 2011
   Rok 2010
   Rok 2009
   Rok 2008
   Rok 2007
   Rok 2006
   Rok 2005
   Rok 2004
   Rok 2003
   Rok 2002
   Prawo miejscowe
wersja do druku