Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
° Archiwum ogłoszeń
- Rok 2018
- Rok 2017
- Rok 2016
- Rok 2015
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
- Rok 2011
- Rok 2010
- Rok 2009
- Rok 2007/8
- Rok 2005/6
- Rok 2004
- Rok 2003
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Raport o stanie Gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > Archiwum ogłoszeń > Rok 2011 strona główna 

Rok 2011
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 13 stycznia 2011r. dot. rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 11:56:31, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 stycznia 2011r. dot. budowy zespołu trzech elektrowni wiatrowych w miejscowości Bakaniuk i Franciszkowo
Data wprowadzenia informacji 2011-01-25 09:58:54, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 lutego 2011r. o zakończeniu postępowania dowodowego dot. rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:34:53, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obiweszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 marca 2011r. dot. rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr geod. 44/2, w miejscowości Dowspuda, gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 10:53:03, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2011r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Sucha Wieś gm. Raczki pow. suwalski zlokalizowanego na działkach nr 246, nr 249, nr 252, nr 255, 258 i nr 261 w obrębie ewidencyjnym Sucha Wieś gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 13:22:41, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 8 marca 2011r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Szkocja V gm. Raczki pow. suwalski woj., podlaskie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 11:07:35, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 kwietnia 2011r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Słoboda – Jaśki, Lipówka , Koniecbór – Rudniki, Rabalina – Sidory gm. Raczki o długości całkowitej ok. 4,5 km sieci i ok. 10 szt. przyłączy
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 12:11:27, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 13 kwietnia 2011r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża DOWSPUDA IV zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 59 w miejscowości Dowspuda
Data wprowadzenia informacji 2011-04-14 12:01:29, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2011r. dot. Budowy wiejskiej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Słoboda – Jaśki, Lipówka, Koniecbór – Rudniki, Rabalina – Sidory gm. Raczki o długości całkowitej ok. 4,5 km sieci i około 10 szt
Data wprowadzenia informacji 2011-05-04 14:17:08, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 06 maja 2011r. dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2011-05-09 09:25:42, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 maja 2011r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Słoboda, Jaśki, Lipówka, Koniecbór, Rudniki, Rabalina, gm. Raczki o długości całkowitej ok. 4,5 km sieci i ok. 10 szt. przyłączy
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 11:02:15, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 maja 2011r. dot. budowy budynku produkcyjnego z przeznaczeniem do rozbiórki mięsa wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 134, 182/2 w Wierciochach , gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-05-13 10:13:20, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 12 maja 2011r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Sucha Wieś zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych nr 246,249,252,255,258 i nr 261 w obrębie ewidencyjnym Sucha Wieś, gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 10:58:06, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 czerwca 2011r. dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2011-06-15 10:05:34, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 czerwca 2011r. dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na „budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach : Słoboda, Jaśki, Lipówka, Koniecbór, Rudniki, Rabalina, w gm. Raczki”
Data wprowadzenia informacji 2011-06-15 10:07:41, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 lipca 2011r. dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Słoboda, Jaśki, Lipówka, Koniecbór, Rudniki, Rabalina, w gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 07:16:49, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lipca 2011r. dot. budowy budynku produkcyjnego z przeznaczeniem do rozbiórki mięsa wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 134 i 182/2 w miejscowości Wierciochy , Gmina Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 14:25:27, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 08 sierpnia 2011r. dot. budowy odcinka drogi krajowej nr 8 od węzła ,,Szkocja’’ do włączenia w drogę wojewódzką nr 655
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 09:24:37, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 września 2011r. dot. budowy linii napowietrznej średniego napięcia SN-20KV
Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 07:54:14, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 września 2011r. dot. przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki"
Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 10:03:06, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 wrzesnia 2011r. dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 09:36:33 Informację zaktualizowano 2011-09-09 08:10:26, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 wrzesnia 2011r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dowspuda i Jaśki gm. Raczki o długości całkowitej ok. 1,2 km sieci i 3 szt. przyłączy
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 12:55:49, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 września 2011r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dowspuda i Jaśki gm. Raczki o długości całkowitej ok. 1,2 km sieci i 3 szt. przyłączy
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 12:56:51, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2011r. dot. budowy linii napowietrznej SN-20kV zlokalizowanej w miejscowości Sidory (obręb 0021 – Sidory), Gmina Raczki, na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi 30 i 33
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 14:56:12, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 października 2011r. dot. budowy kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach : Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki. Etap I – Małe Raczki w Gminie Raczki o długości całkowitej kanału głównego 4.32 km , długość kanału przyłączy około 314 m oraz około 32 przyłączy
Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 13:31:12, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 października 2011r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki
Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 12:59:00, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2011r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dowspuda i Jaśki, gm. Raczki o długości całkowitej ok. 1,2 km sieci i ok. 3 szt. przyłączy
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 14:16:33, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki – Sucha Wieś – Dowspuda w Gminie Raczki,
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 08:53:34, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 grudnia 2011r. dot. budowy budynku produkcyjno – magazynowego z częścią administracyjno – socjalną i infrastrukturą techniczną (przyłącza, wjazdy, parkingi) na działce nr 44 w obrębie Moczydły gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-12-06 14:42:47, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Rudniki w gm. Raczki zlokalizowanego na części działki nr 132 i części działki nr 133 w miejscowości Rudniki
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:08:46, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2011r. dot. eksploatacji piasku ze złoża Rudniki gm. Raczki pow. suwalski woj., podlaskie zlokalizowanego na części działki nr 132 i części działki nr 133 w obrębie ewidencyjnym Rudniki gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:09:43, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2011r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. eksploatacji piasku ze złoża Rudniki gm. Raczki pow. suwalski woj., podlaskie zlokalizowanego na części działki nr 132 i części działki nr 133 w obrębie ewidencyjnym Rudniki gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 14:10:44, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2011r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki-Sucha Wieś-Dowspuda w Gminie Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 11:12:49, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. dot. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- tłocznej w miejscowości :Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki. Etap I – Małe Raczki, gm. Raczki
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 13:40:52, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
wersja do druku