Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
° Struktura
° Regulamin
° Zarządzenia Kierownika Jednostki
° Załatwianie spraw
° Elektroniczna skrzynka podawcza
° Ewidencje i rejestry
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Dług publiczny
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Stan zatrudnienia
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy strona główna 

Urząd Gminy
 

 

godziny pracy Urzędu Gminy:
od poniedziałku do piątku:


  7:30 - 15:30
 


załatwianie
spraw

rachunek bankowy urzędu:
Bank Spółdzielczy Rutka Tartak O/Raczki
nr 81 9367 0007 0030 0000 0198 0001

 

Rachunek pomocniczy:

03 9367 0007 0030 0300 0198 0191  w BS Rutka Tartak O/Raczki -

- podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, targowa, adiacencka,   za wieczyste użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze za najem lokali,  budynków i gruntów,  wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu należnych odsetek bankowych, wpływy za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży mienia, darowizny, wpływy z usług, za zajęcia pasa drogowego, za reklamy, wpływy z należności funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

RACZKI
NAZWA GMINY Raczki
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. podlaskie, pow. suwalski
KOD 16-420
MIEJSCOWOŚĆ Raczki, Plac Kościuszki 14
KONTAKT tel.(+48 87) 56-85-925
fax (87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl
WÓJT GMINY

Andrzej Szymulewski
tel. (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20
e-mail: wojt@raczki.pl

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Ewa Bożena Konstantynowicz
tel. (87) 56-86-421, 56-85-925 w. 21
e-mail: zastepca.wojta@raczki.pl

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Słowikowski
e-mail: przewodniczacy@raczki.pl

SEKRETARZ GMINY  
SKARBNIK GMINY

Agnieszka Grzędzińska
tel. (87) 56-86-422, 56-85-925 w.22
e-mail: skarbnik@raczki.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2002-09-03 15:10:00 Informację zaktualizowano 2018-11-22 15:25:55, wprowadzający: Mariusz Zalewski

Zobacz:
 Struktura .  Regulamin .  Zarządzenia Kierownika Jednostki .  Załatwianie spraw .  Elektroniczna skrzynka podawcza .  Ewidencje i rejestry . 
wersja do druku