Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pomoc publiczna, ciężary publiczne strona główna 

Pomoc publiczna, ciężary publiczne
 
 Ciężary publiczne za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 15:01:50, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 maja 2011r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnch nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 15:05:53, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Ciężary publiczne za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 14:25:35, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Zarządzenie Nr 272/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnch nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 14:59:09, wprowadzający: Romuald Dzienis, autor: Teresa Uradzińska
 
 Ciężary publiczne za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:30:17, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Zarządzenie Nr 191/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:48:14, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Ciężary publiczne za okres 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-03-11 12:26:56, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Ciężary publiczne za okres 1 stycznia 2007roku do 31 grudnia 2007roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-08 15:52:20, wprowadzający: Romuald Dzienis, autor: Teresa Uradzińska
 
 Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-09-04 13:00:55, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Zarządzenie Nr 243/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 maja 2006r.w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2005 roku.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-02 12:25:14, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Uradzińska
wersja do druku